ሕላገት መራሒ [Sunday 15th Oct 2023]

Posted on 2023-10-15 · 628 · 0 · 0

122 resources uploaded

ወዲ ሰብ ድማ ኬገልግል ህይወቱውን በጃ ብዙሓት ኪህብ እምበር፡ ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን፡ በሎም። ማር.10:45

ደቂ መዛሙር የሱስ ንኹሉ ነገሮም ሓዲጎም ክስዕብዎ ከለዉ፡ ብዘይካ ይሁዳ ኩሎም ብምሉእ ልቦም ከም ዝሰዓብዎ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ንረኽቦ መፈጸምታ ህይወቶም ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ብኣካይዳኡን ስርሑን ይምሰጡን ይግረሙን ጥራይ ዘኮኑ ኔሮም ተማቐልቲ ናይቲ ስልጣኑ ክኾኑ እውን ይደልዩ ኔሮም እዮም። ከመይሲ ሓደ እዋን ደቂ ዘብዴዎስ፡ ያእቆብን ዮሃንስን፡ ናይ ስልጣን ሕቶ ክሓትዎ ከለዉ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 10፡ 35-37 ንርኢ ኢና። "ሓዴና ኣብ የማን ሓዴና ድማ ኣብ ጸጋምካ ኽንቅመጥ ሃበና።" ድማ በልዎ። እዚ ድማ ብዓይነቱን ሃቐናኡን ይፈላለይ ይኸውን ደኣ እንበር ንሕና ደቂ ሰባት ንስልጣን፡ ክብረትን መሪሕነትን ከም እንደሊ እዩ ዘርእየና። ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ ጸፍሒ መርሒነት ኰንካ ምግጋል ምድላይ ሰናይ እዩ። መራሒ ወይ ኣገልጋሊ ምዃን ግን እንታይ ማለት ምዃኑ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ።

መራሒ ምኳን ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ መራሒ ሕላገትከ እንታይ እዩ። ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ነህዛብ እቶም መራሕቶም ይገዝእዎም፡ እቶም ዓበይቶምውን ይመልክዎም ይብለና። ኣባና ግና ከምኡ ኣይኮነን። እቲ ጐይታ ኪኸውን ዝደሊ ባርያ ኪኸውን ከም ዘለዎ ይነግረና። ስለዚ ሕላገት መራሒ ኣብ ልዕሊ ሰዓብቱ ምጉይታትን፡ በዓል ሓለፋን ምኻን ኣይኮነን። ሓቀኛ መራሒ ኣርኣያ ክርስቶስ ብምስዓብ ዜገልግልን ህይወቱ በጃ ብዙሓት ዚህብን እዩ።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ብወድኻ የሱስ ምሳኻ ዓሪቕካ ውሉድካ ጌርካ ንዓኻ ከገልግል ጸጋ ስለ ዝሃብካኒ ኤመስግነካ ኣለኹ። ኣብታ ዘቐመጥካኒ ጸፍሒ መሪሕነት ድማ ኣርኣያ የሱስ ብምስዓብ ከገልግለካ ደግፈኒ። ንኹሎም መራሕትና ድማ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጸጋኻ ከተብዝሓሎም እጽሊ ኣለኹ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments