መጽሔት ትምህርቲ ሰንበት፡ መጋቢት-ሚያዝያ 2024

Posted on 2024-02-25 · 254 · 34 · 2 · 0

17 resources uploaded

እዛ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወርሒ መጋቢትን ሚያዝያን ዝሓዘት ኮይና ሰሙናዊ ትሕዝቶኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

መጋቢት 3 ዝደሓነ ኢትርዮጵያዊ...3
መጋቢት 10 ምምላስ ሳውል እቲ ሰጓጒ...11
መጋቢት 17 ብጴጥሮስ ዝተፈጸመ ዓበይቲ ተኣምራት...19
መጋቢት 24 እታ ማሕበር ንቆርኔሎዎስ ተቐበልቶ...26
መጋቢት 31 ትንሳኤ ክርስቶስ...33

ሚያዝያ 7 ዕርገት የሱስ...40
ሚያዝያ 14 ምውራድ መንፈስ ቅዱስ...48
ሚያዝያ 21 ናብ ክርስቶስ ዝተመልሱ ኣህዛብ ኣብ ኣንጾክያ...55
ሚያዝያ 28 ምውጻእ ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ...62

0 comments
Other Bible_study