መጽሔት ትምህርቲ ሰንበት፡ መስከረም-ጥቅምቲ 2023

Posted on 2023-08-26 · 452 · 43 · 0 · 0

17 resources uploaded

እዛ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወርሒ መስከረምን ጥቅምቲን ዝሓዘት ኮይና ሰሙናዊ ትሕዝቶኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

መስከረም 3 ንኣምላኽ ምፍቃርን ምእዛዝን...3
መስከረም 10 ሞት ሙሴ ...11
መስከረም 17 ንእያሱ ዝተዋህበ ምትብባዕ ...18
መስከረም 24 ምስጋር ርባ ዮርዳኖስ...25

ጥቅምቲ 1 ምፍራስ ዕርዲ ያሪኮ ...32
ጥቅምቲ 8 ዓስቢ ካሌብ ...40
ጥቅምቲ 15 መዕቆቢ ከተማታት ...48
ጥቅምቲ 22 ምሕዳስ ኪዳን ...56
ጥቅምቲ 29 ዘመን መሳፍንቲ ...65

0 comments
Other Bible_study