መጽሔት ትምህርቲ ሰንበት፡ ሕዳር-ታሕሳስ 2023

Posted on 2023-10-25 · 294 · 37 · 0 · 0

16 resources uploaded

እዛ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወርሒ መስከረምን ጥቅምቲን ዝሓዘት ኮይና ሰሙናዊ ትሕዝቶኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ሕዳር 5 ስዕረት ናይ ጊዴዎን...3
ሕዳር 12 ሩት ዝገበርቶ ምርጫ ...11
ሕዳር 19 ሳሙኤል እቲ ቈልዓ ...18
ሕዳር 26 ሳሙኤል እቲ ፈራዲ...26

ታሕሳስ 3 ሳኦል ንጉስ ኪኸውን ተጠብአ ...33
ታሕሳስ 10 ሳኦል ንጉስ ካብ ምዃን ተናዕቀ ...40
ታሕሳስ 17 ምድላው ምጽኣት ናይቲ መሲሕ ...47
ታሕሳስ 24 ልደት የሱስ ...54
ታሕሳስ 31 ዋዲ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ...61

0 comments
Other Bible_study