መጽሔት ትምህርቲ ሰንበት፡ ጥሪ-ለካቲት 2022

Posted on 2021-12-20 · 826 · 64 · 0 · 0

16 resources uploaded

እዛ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወርሒ ጥሪን ለካቲትን ዝሓዘት ኮይና ሰሙናዊ ትሕዝቶኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ጥሪ 2 ምብጻሕ ሰብ ጥበብ...3
ጥሪ 9 ናብ ግብጺ ምህዳም...8
ጥሪ 16 ንእስነት የሱስ...13
ጥሪ 23 ጥምቀት የሱስ...18
ጥሪ 30 ፈተና የሱስ...23

ለካቲት 6 ቀዳሞት ደቀመዛሙርቲ የሱስ...24
ለካቲት 13 ፍረ ናይ ጽቡቕን ሕማቕን ግብሪ...29
ለካቲት 20 ትንቢት ስቅያት ናይቲ መድሓኒ...34
ለካቲት 27 ምሕረት ዝመልኦ ጽውዓ...39

0 comments
Other Bible_study