ጠሊ ሄርሞን-6 (2000)

Posted on 2021-12-30 · 705 · 76 · 0 · 0

122 resources uploaded

ትሕዝቶ
1. መልእኽቲ ጠሊ ሄርሞን
2. ንኸምዚኦም ፍለጥዎም
- ብዛዕባ ዎችማን ኒ እንታይ ትፈልጡ
5. ዓምዲ ቃለ መጠይቕ
- ምንቕቓሕ ሱሳታት ኣብ ኣስመራ
6. ዓምዲ መራሕቲ
9. ዓምዲ ትምህርቲ
- ብሉጽ ኣምላኻዊ ጥበብ
10. ዓምዲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ
11. ዓምዲ ጥብቅና ወንጌል
- እቲ ናይ ዘመናት ሰብ
15. ዓለም ናይ ዘመን እቲ “ተንኮል ዜስተውዕል”

ከምኡ ኸኣ ግጥምን ካርቱንን ሰናይ ንባብ!

0 comments
Other Magazine