ጸሎተይ ተመሊሱ ክሳዕ ዝርኢ (ዮናስ ኣስፍሃ)

ኣምላኽ ንህዝብናን ምድርናን ክዝክርን ምሕረትን ፍትሕን ከውጽኣላን ንህዝብና ከኣ ከጸናዕን ንጸሊ

Posted by:
Agape
Oct 05, 2013

Share Share
2 Comments
1456 Views

2 comments
Goitom Tesfai "እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፡ ኣብ ራማ ድምጺ ተሰምዔ፡ ዋይዋይታን መሪር ብኽያትን። ራሄል ንደቃ በኸየት፡ ተወዲኦም እዮም እሞ፡ ስለ ደቃ ምድባስ ኣበየት። ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር፡ ግብርኺ ዓስቡ ኺረክብ እዩ፡ ካብ ሃገር ጸላኢውን ኪምለሱ እዮም እሞ፡ ድምጽኺ ኻብ ዋይዋይታ ዓይንኺ ድማ ካብ ንብዓት ዕገቲ፡ ይብል እግዚኣብሄር። ንዳሕራይኪ ኸኣ ተስፋ ኣሎኪ፡ ደቅኺውን ናብ ዶቦም ኪምለሱ እዮም ይብል እግዚኣብሄር፡" ትን. ኤር.31፡15-17
October 14, 2013 at 8:49am
Goitom Tesfai "እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፡ ኣብ ራማ ድምጺ ተሰምዔ፡ ዋይዋይታን መሪር ብኽያትን። ራሄል ንደቃ በኸየት፡ ተወዲኦም እዮም እሞ፡ ስለ ደቃ ምድባስ ኣበየት። ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር፡ ግብርኺ ዓስቡ ኺረክብ እዩ፡ ካብ ሃገር ጸላኢውን ኪምለሱ እዮም እሞ፡ ድምጽኺ ኻብ ዋይዋይታ ዓይንኺ ድማ ካብ ንብዓት ዕገቲ፡ ይብል እግዚኣብሄር። ንዳሕራይኪ ኸኣ ተስፋ ኣሎኪ፡ ደቅኺውን ናብ ዶቦም ኪምለሱ እዮም ይብል እግዚኣብሄር፡" ትን. ኤር.31፡15-17
October 14, 2013 at 8:53am
Post your comment

Othe videos