ብልዕልናኻ ንረዲኤተይ

ብልዕልናኻ ንረዲኤተይ ኣብ ሰማይ ሰማይ እተወጣሕካ
ከማኻ ዝበለ ደጀን ህይወተይ ኣይርከብን 'ዩ ኣይርከብን 'ዩ /4/
ክንድቲ ናትካ ዝኸፈለለይ ህይወቱ ዝህብ ክንዲ ሂወተይ
ኣይርከብን 'ዩ ዝመሳሰለካ ኣይርከብን 'ዩ ዝወዳደረካ ኣይርከብን 'ዩ ዝቐርብ ጥኻኻ
ክንድናትካ ዝገልጽ ፍቕሩ /4/ የሱስ ኣይርከብን 'ዩ ከማኻ ኣይርከብን 'ዩ /4/

Posted by:
Goitom Tesfai
May 01, 2013

Share Share
0 Comments
1155 Views

Comment
Be the first to post your comment!!

Othe videos