ዕዳ ምስጋና ኣብ ልበይ ኣሎኒ፡

እብዚ እዋን እዚ፡ ሓያለ ካብዞም መዘምራንን ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋት እዚ መጓሰ ኣምላኽን፡ ናብ 5ይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብዚብገሱሉ ዚነበሩ እዋን ዝተገብረ ናይ ኩለን ጉጅለታት መዘምራን ኣገልግሎት እዩ ፡፡

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 28, 2013

Share Share
0 Comments
938 Views

Comment
Be the first to post your comment!!

Othe videos