ብምስጋና ጥራይ

ብምስጋናይ ጥራይ ክጽበየካ'የ
ኩሉ ተለዊጡ ኣነ ክርእዮ'የ

"መስዋእቲ ምስጋና ዚስውኣለይ የኽብረኒ፣
ነቲ ብመገዱ ዚጥንቀቕ ከኣ ምድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ።" መዝ 50፣23

Posted by:
Agape
Feb 23, 2013

Share Share
0 Comments
1241 Views

Comment
Be the first to post your comment!!

Othe videos