ብርክኽ ኢለን ይወልዳ

"ኣቱም ኲልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡ ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይውን ትሑት፡ ኣርዑተይ ፈኲሽ፡ ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ፡ ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኺም" ማቴ 11፣28-30
"ብርክኽ ኢለን ይወልዳ፣ ካብቲ ጻዕረን ከኣ ይዓርፋ" እዮብ 39፣3

Posted by:
Agape
Jan 21, 2013

Share Share
0 Comments
1231 Views

Comment
Be the first to post your comment!!

Othe videos