ተዓዲለ እግዛኣብሄር ኢኻ ትሓልየለይ

Posted by:
Antonio kfle
Apr 10, 2012

Share Share
4 Comments
2298 Views

4 comments
Antonio kfle ትኽኽል እግዛኣብሄር ኢዩ ዝሓሊ...
April 10, 2012 at 12:56am
Abel Zerazion "ምሕረቱ ኣይተወድኤን እዩ እሞ፡ ጥራስ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚኣብሄር እዩ።" ድጒዓ ኤርምያስ 3:22
April 10, 2012 at 1:04am
Yacob T. Gebretensae ውህደት፡ ቅኒት፡ ስምረት፡ ሕብረት የሕዋት ዘለዎ መስዋእቲ ምስጋና ነቲ ሰናይ ዝገበረልና የሱስ ጎይታ ይኹን!!
April 11, 2012 at 9:48am
Mezgeb Tesfayesus አሰይ አሰይ አየ ክንደይ ትኣዲልና አወ..... ምስጋናይ ንአኻ አምላኸይ፡ ንአኻ የሱሰይ ......አሚን
April 25, 2012 at 12:23pm
Post your comment

Othe videos