ክብረይ የሱስ ኢዩ

Posted on 2012-03-03 · 935 · 0 · 0

8 resources uploaded

ብግዙፋት አእዛነይ ሰሚዐ
ካብ ቃልካ በሊዐ
ዝረኣዩኒ ኩሎም ክብሉ ጠጠዐ

ኢድካ ክትሓልፍ ቀቕድመይ
ከተረስዕ ንዝሓለፈ ጸበባይ
ኮይና ኣላ ንዘልኣለም መዕረፊተይ
ኣብ ህላውነትካ ወትሩ ንክነብር ደጋፊተይ

ናብራይ ሲ ብኣኻ’ዩ ተቐይሩ
ናብራ ኣዕዋፍ ሰማይ ክመስል ዓሚሩ

እቲ ዝተረፈ ምክባር ንዓኻ
ብጊሓት ብቀትሪ ብምሸት ምሳኻ
ብሓቂ ጥዑም’ዩ ምቹእ ዝፋንካ

ነቲ ዝነቀጸ የዕጽምተይ እፎይታ
ንምሉእ ህይወተይ ከኽብር ብእልልታ
ቅዛነት የለን ደጊም ናይ ዝባን ሕሹኽታ
ነዚ ዝፈጸመ ናይ መስቀል ጎልጎልታ

ሰላም ንቤትካ ይኹን ምስበልካ
ንሓዋሩ ማሕተምካ ምስ አንበርካ
ዝሓኮ ዝድምስሶ ዘይተረኽበ ነቲ ክታምካ
ሰንደቕ ዕላማይ ወትሩ የሱስ ኢኻ

0 comments
Other Poem