መፍትሒ ጸገም

Posted on 2011-12-30 · 1072 · 0 · 1

130 resources uploaded

ቀዳማይ ጸገም ... ካልእይ ከይተፈትሔ
ሳልሳይ መጺኡ
ኣያብተይ መሊኡ
ጼርዮ ጾረይ ኮይኑ
መፍትሒ ከናዲ ከሕለሉ
ክሳብ መዓስ ... ፧

ቦታ መፍትሕ’ሲ ክንደ’ዩ ‘ቲርሕቐት
ወይስ ኣጥፊኤ’የ ኣንፈት
ክንድዚ ዝጽዕት ፧

መፍትሒ ጾርሲ ...
ስጉሚ ዘይመልእ’ዩ ርሕቐታ
ካብ ብርኪ ናብ ባይታ
ካን ክልቲኤን ምልጋብ
ብርክኻ ንባይታ ምሃብ
ሸኽምካ ንምርጋፍ
ከም እትሓርስ ኢራብ
ምንብርካኽ
ዘሎካ ጾር ናብ ኣምላኽ ምቕራብ

እቲ ምስ ባይታ ዘላግብ ብርኩ
ይጫሞ ኣብ ጸገማት
ንጭንቀት ስዒሩ !!

“ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እንበር
ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ”
ፊሊ 4.6

1 comments

ክንደይ ደስ ዚብል - እቲ ምስ ባይታ ዘላግብ ብርኩ... ይጫሞ አብ ጸገማት ንጭንቀት ስዕሩ....
Other Poem