ድገኛ ሰበይቲ መን ይረክባ

Posted on 2013-12-25 · 1617 · 0 · 0

3 resources uploaded

ሪም ኢያ ሽማ ሪም ንሓዳራ
ትጽዕር ትደክም ፈትልን መርፍእን ኣላዚባ
ትሰርሕ ኣብ ጎድኒ ሰባያ ኣምላካ ተወኪላ

ኣየወ ጣዕሚ ልስሉስ ባህርያታ
ኣፋ ትከፍት ብጥበብ ብቀስታ
ትሑት ዘዳምጻ ላህጃ ናይ ቃላታ
ንሳ እወ ንሳ ናይ ጭንቀት ደበና ቀንጢጣ
ካብ ማዕሙቅ ጥፋት ሂወት ንድሕሪት መሊሳ
ንምላሽ ተርባጽ ንታሕቲ ቀኒሳ
ብሓቂ ንሳ ንዝናሃረ ትመልስ ብጥበብ ብቀስታ
ካብ ሕማቅ ተግባር ትቅይር ብላዛ
ሓቂ ተወንዚፋ ጸጋ ተጎዝጊዛ
ንሳ ልዕሊ ኩሉ ውሽጣ ኢዩ ጽብቄኣ
ከም ጻሓይ ቀትሪ ኣዚያ ደሚቃ
ይበል ትዕድልቲ ፍጹም ዘይትስርነቅ
ሕሉፍ ትሕትንኣ ባሃም ዘይትንዕቅ


ኣየ እወ ንሳ ሓድነት ፍቅሪ ኢዩ ዘገድሳ
ኣይትነብርን ኢያ ስለ ነብሳ
ኣምላኽ እንድዩ ምስጢር ናይ ሂወታ
ንሳ ብርሃን ገዛ ኢያ ከም ብርቱዕ ባና
ዳሃያ ጥዑም ከም ድምጺ በገና
ስሌካ ትሓስብ ትጽሊ ደኒና

ኣሰይ ሩፍታ ታዓዲሉ ናይ ዚኣ ባዓል ቤት
ጎይታ ባሪክዎ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት
ከሕልፍ ናብራ ሕጉስ ብርሃን ሂወት
ኣየ እወ ብሓቂ ዋላ እንተገሸ ናብ ዘበለ ኣቢሉ
ዋላ ይድከም ኣብ ስራህ ዊዒሉ
ድካም ኣይስምዖን ከም ልቡ ታዓዲሉ
እግዚኣብሄር እንድዩ ሰሊዑ ደርቢይሉ

ኣየ እወ ትርግታ ልቡ ቀኒሳ
ሕሰም ካብ ቅድሚ ዓይኑ ሃሲሳ
ደቂሱ ተንሲኡ ነዚ እንድዩ ተማህሊሉ
ኤቨን -ኤዘር ግና ጾሎቱ መሊስሉ
ስለዚ ብሪም ኮሪዑ
በርሃው ኢልዎ ገጹ ተወሊዑ
እቲ ቀደም ዝነብዐ ኣዒንቱ
ኣይሓፈረን ኣምላኩ ተጸጊዕ
ኣየወ ልቦና ደስ ዘብል ውህበት ጎይታ ዘቀመጠ
እቲ ግንባር ኣኽሊል ዝለበጠ
ኣብ ውሽጢ ልቢ ፍቅሪ ሓልዮት ዘቀመጠ
ኣሰይ ብሓቂ ሩፍታ ሪም ክትጥቅም
ጉዳም ፍጥረት ንኩሉ ትዓምም
ዘይተግረምርም ወትሩ ከተመስግን

ደገኛ ሰበይትስ መን ይረክባ∶ ዋጋኣ ኻብ ብኩር ዕንቍ ኣዝዮ ይከብር።ልቢ ሰብኣያ ይእመና፡ እቶቱ ከቶ ኣየቋርጽን።ንሳ ምሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር፡ ክፉእ ኣይትገብሮን።መጽሓፍ ምሳሌ31፡10፡12
ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ እዩ፡ ውቃበ ኸኣ ከንቱ እዩ፡ ንእግዚኣብሄር እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትንኣድ። ካብ ፍረ ኣእዳዋ ሀብዋ፡ ኣብ ደጌታትውን ተግባራ ይንኣዳ። ምሳሌ31፡30

0 comments
Other Poem