ዘፍቅር'ኮ...

Posted on 2012-03-18 · 1504 · 0 · 9

12 resources uploaded

ፍቕሪ ክበሃል ብዙሕ እዋን እየ ሰሚዔ
ከፍቅር ከምዘለኒ’ውን ተረዲኤ
ተደጋጋሚ ‘ውን ፈቲነ
ካብቲ ዝሰማዕክዎ ዝነቐለ
"ከተፍቅር ኣሎካ...ምፍቃር ጽቡቕ እዩ" ተባሂለ
ፈቲነ...ፈታቲነ
ምፍቃር ሰናይ እዩ ኢለ ኣሚነ
ግና ኣይከኣልኩን
ኣብ ገለ ሸነኹስ ስሒተዮ ከይከውን

ብምባል ንነብሰይ ደጋጊመ ሓቲተያ
ስለምታይ ከፍቅር ዘይከኣልኩ ኢለያ
ለካስ...
ለካስ እቲ ቀንዱ እየ ስሒተዮ ኔረ
ሰብ ብገዛእ ፍቓዱ ከፍቅር ከምዘይክእል ሻቡ ዘኪረ
ኣነ’ውን እቲ ፍቕሪ ኣባይ ዝዓለበስ
ገና ዘይኣፍቃሪ ከለኹስ
ንሱ ፍቕሪ ኮይኑ ብምምጻእ
ከውጽኣኒ ካብ ዓመጽ
ተጋህደ ኣባይ
ስለዚ እየ ዘፍቅር
ኢለ ንነብሰይ ዳግማይ ነጊረያ
እቲምንታሲ ብእዩ ስለዘፍቅር
እምበር ብዙሕ ‘ደኣ ፈቲነ እንዲየ ኢለያ
ከንቱ’ውን ሰልክየ
ኣቤት ጐይታይን ኣምላኸይን
ንስኻ ኢካ መለክዒ ፍቕረይ
ምንጪ ምፍቃረይ
ኣምላኸይ

"ገና ጸላኢ ከሎኹ ንወዱ ናብ ሞት የሕሊፉ ብምሃብ ክሳብ ኪንድዚ’ዩ ኣፍቂሩኒ"

9 comments

ኣስቴርን ተስፎምን ጎይታ ይባርኽኩም!ኣሜን!

ኣመን ።

ብሓቂ ብመፍቀሪ ከተፍቅር ፈቃር ይግገብረካ ። ኣመን፣

ብሓቂ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ ኢያ!!

· 2013-09-21
ጎይታ ይባርካ ንበረከት ኩን

ኣሜን!

ጎይታ ይባርኽካ!!!!

ኣሜን!

ብጣዕሚ ሓቂ!
Other Poem