ሓወይ ትዝክር ዶ !!!

Posted on 2013-05-24 · 1031 · 0 · 0

2 resources uploaded

ሓወይ ትዝክር ዶ ጎይታ ዝበሎ
አውጽእ በሰር አብ ዓይንኻ ዘሎ
ሓወይ ትዝክር ዶ ጎይታ ዝበሎ
አቱም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም
ንዑ ናባይ አነ ከዕርፈኩም
ሓወይ ትዝክር ዶ
ዝጸመኤ እንተሎ ይስተ ይምጻእ ናባይ
ካብ ውሽጡ ክውሕዝ እዩ ናይ ሕይወት ፈልፋሊ ማይ
ሓወይ ትዝክር ዶ ጎይታ የሱስ ዝበሎ
ሕያዋይ ጓሳ አነ እየ በጃ ዘሕልፍ ሕይወተይ
ተኩላ ከይወሰወደን መሳኺን ኣባጊዔይ
ሓወይ ትዝክር ዶ
ልብኹም አይሸበር ብአይውን እመኑ
አነ እየ ንዓለም ብርሃኑ
ሓወይ ትዝክር ዶ ጎይታ የሱስ ዝበሎ
አነ እየ መንገድን ሓቂን ሂወትን
ብዘይ ብአይ ሓደ እኳ የልቦን ናብ አቦ ክኣትው ዝፍትን
እሞ ሓወይ ዘክር እሞ አስተውዕል
ንሱ እንካብ ኮነ እቲ መንገዲ
እቲ ካልእ ገደል ምኻኑ ከይትርስዕ ብግዲ
እወ ንሱ ካብ ኮነ ሓቅን ሂወትን
አስተውዕል እቲ ካልእ ምኻኑ ሓሶትን ሞትን
ሓወይ ትዝክር ዶ እቲ ጎይታ ጎይቶት ዝበሎ
አውጽእ በሰር አብ ዓይንኻ ዘሎ !!!

0 comments
Other Poem