ንድምጽኻ ሎሚ ክሰምዖ!!!

Posted on 2013-11-20 · 1111 · 0 · 3

3 resources uploaded

ከምቲ ኣብ መሪባ
ብመዓልቲ ማሳ
ኣብቲ በረኻ
መገድኻ ዝሰሓተ
ብልቡ 'ውን ተጋገየ
ንድምጽኻ ዘይሰምዖ
ዘየቕለበ ነቲ ትብሎ
ምስሊ ምራኽ ዝፈሰሰ
ምስ ኣምላኹ ዘዳረገ
ካብ ኩራኻ ዝተላዕለ
ዕረፍትኻ ዘይኣተወ
ተሪር ዝኽሳዱ ህዝቢ
ዓለወኛ ዝበለ እምቢ
ከይኮነካ ኣነ ሎሚ
እዝነይ ክፈቶ
ንድምጽኻ ኣነ ክሰምዖ!!!

ክመላለስ መታን ብእአን
መገድታትካ ክምርምረን
ከይርከብ በዲለካ
ይኽኣል ልበይ ምዕቋር ቃልካ
ዝብሎ 'ተሎ እንኮ ግደይ
ቃልካ ይኹን ብሩኽ ኣቦይ፣
የማን ጸጋም ከየግልስ
ብጥንቃቐ ክመላለስ
ነቲ ዓዲ ዘየእቱ
ዘይትደልዮ ኩሉ ከንቱ
ክሃድመሉ ብልቦና
ተሰዊረ ኣብ ክንፍኻ
ክላመዶ ሕልፍኝኻ
ዝሰምዓሉ ንድምጽኻ
እወ!
ከምቲ ብነድሪ
ብመዓልቲ ፈተና
ኣብቲ በረኻ
ዘይሰምዐ ትብሎ 'ስኻ
ኣነ ከይኮነካ
እዝነይ ክፈቶ
ንድምጽኻ ሎሚ ክሰምዖ!!!

3 comments

ኣሜን ኤደን ሓፍተይ! ንዓኺ 'ውን ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽኺ!

ኣሜን ኤደን ሓፍተይ! ንዓኺ 'ውን ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽኺ!

· 2013-11-22
ጁዲትዬ ኣምላክ ይባርኪ !!!!
Other Poem