ክሰግሮ’የ

Posted on 2012-03-04 · 861 · 0 · 0

8 resources uploaded

ነቲ ብማዕዶ ዘቋምቶ
ክጠራጠር ክጥምቶ
ነቲ ዝተወርሰ ክዘምቶ
ኣፍደገ ከፊቱ ዝበለኒ እቶ
ንየሱሰይ ሒዘ፡ ኣይሰአንኩን ከቶ።

መዓንጣ ብትኽ
ብርኪ ብርክኽ
ፈተና ሓሊፈ፡ ተጠማጠምኩ ብህልኽ
ምስ ጀመርኩ ብመዝሙር ከምልኽ
ስም የሱስ ምስ ተጸወዐ ኣይበለን ከቶ ትልኽ።

ዘይምኖ፡ ዘየሰልኪ ስጉምቲ
ነቲ ቃል ኣሚነ፡ ስለዝሃበኒ ዕረፍቲ
ቃሉ ኣይሓልፍን’ዪ፡ ኣይኮነን መዋቲ
ይአምኖ ብሓቂ፡ ከም ዝዝንን ካብ መስበርቲ።

ንእውጅ ነኽብር ነቲ ዝለዓለ
ሰንደቕ ዕላማና ነንበልብል ኣብ’ቲ ክብ ዝበለ
ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ የሱስ ጐይታ’ዩ ከይበለ
ከም ጐይቱኡን መድሓኒኡን ከይተቐበለ
ክጥርነፍ ክንሪኢ ኢና እቲ ዝኾበለለ
ክምስክር ክውጽእ ከም የሱስ መዕረፊ ከምዘየለ።

0 comments
Other Poem