ነፍሰይ . . . ዕረፊ !

Posted on 2014-09-28 · 1203 · 0 · 0

32 resources uploaded

ሓጢኣት ብዝነገሰ ሰላምኪ በነነ
ጓሂኺ ወሲኹ ተስፋኺ ጸልመተ
ጭንቀትኪ ዓዚዙ ፍርህኺ ገንፈለ
ምስጋናኺ ርሒቑ ድጉዓ ኾነ
ልሳንኪ ዜማ ቑዘማ ቓነየ
ንብዓትኪ ‘ውን ከም ውሒዝ ዛረየ
ነፍሰይ ንምንታይ ግን ትጭነቒ ?
ንምንታይ’ከ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ’ለኺ ?
ቑመት ኣይውስኽን’ዩ ብስድሪ
ለይቲ’ውን ኣይልወጥን’ዩ ቐትሪ
ዕምርኺ ከይተሕጽሪ
ኣብ ኣምላኽ ደኣ ተስፋ ግበሪ
ገጹ ድለዪ ብእምነት ደው በሊ
ኣብ ስሙ ተወከሊ በጃኺ ጽንዒ
ደጋፊ ኸሎኪ መጸግዒ
ንቓሉ እመንዮ ብእኡ በርትዒ
ይቕረ በሃሊ ’ዩ ጎይታ ንበዳሊ
ብንስሓ ቕረቢ ብደሙ ንጽሂ
ጾርኪ ኣራግፊኪ ህድእ በሊ
ገጽኪ ምለሲ እተዊ ናብ ዕርዲ
ነፍሰይ ኣብ የሱስ ዕረፊ !!!

0 comments
Other Poem