ንኽብሪ ክልወጥዩ

Posted on 2013-03-04 · 1181 · 1 · 5

12 resources uploaded

ዝገበርካለይ ርእየ ከመስገን ከለኹ
ጸላኢ አንጸርጺሩ ምስጋናይ ሰሚዑ
መሲልዎ ዘምልኸካ ስለ ዝተገብረለይን ዝረኸብክዎን
ብዕቤት ግርማኻ፡ጽባቐ መቅደስካን መንነትካን
ከምዝተማረኽኩ አይፈለጠን
ከምቲ አምራሃም ቃል ዝተአትወሉ
ንእግዚአብሄር ዝአመኖ ብኹሉ
ነቲ ሓደ ወኡ ንምስዋእ እካ ዘይበቐቐሉ
ነቲ ተስፋ ንምውራስ ግን እምነቱ ንጽድቂ ተቖጽረሉ
ምስቲ ዝተነግረለይ ቃል ዘይከይድ
እንተመሰለ ዝሓልፎ አዝዩ ከቢድ
ነቲ ዝተባህለለይ ተስፋ ንምውራስ
እምነተይ ንምፍታንዩ ቀልጢፉ ዝሓልፍ
ሓንቲ ነገር ግን አርጊጸ ይፈልጥ
ኩሉ ዝሓልፎ ዘለኹ ንኽብሪ ከምዝልወጥ
እቲ ዝተባህለለይ ቃል ብርግጽ ክፍጸምዩ
ጸላእየይ ከም ጭቃ መገዲ ክርገጽዩ ክርኢ’የ ምድሓኑ!

5 comments

ኣሜን!

· 2013-03-12
አሜን!

· 2013-03-12
ንያት ሃፍተይ ብርኽቲ መመሊሱ ጞይታ ዪባርኽኪ። ነቲ ዘሎኪ ጎይታ የብዝሃልኪ.

· 2013-03-05
አሜን ተባረኽ።

"ጸላኢ ኣንጸርጺሩ ምስጋናይ ሰሚዑ" Love it፣ ኣምላኽ የባርኽኪ!
Other Poem