ረኺቡኒ

Posted on 2013-12-22 · 1181 · 0 · 0

3 resources uploaded

ኣብቲ ጸልማት ኣብቲ ምረት
ጠሚትካ ዘይትርኤ ደልሃመት
ዝሕግዘኒ ሲኢነ ማሓውረይ ምስ በለኒ ሰተት
ጻሓይ እውን ብወገና ከድዔት
ካብ ጻት ናብ ጻት ምድረሰማይ ጸልመተት
ኣውያተይ ጋዓርኩ እንተረከብኩ ዘውጻኣኒ
መሊሰ ዳ ኣተኩ ኣብቲ ረግረግ ሰልሚ
ባቃ እወ ባቃ ኢለ ምስተሓለልኩ ወለል ምስበላ እግረይ
ሓደ ግሩም ሰባይ ደው በለ ኣብ ልዕለይ
ቅልሕ በልኩ ገለ እንተ ሓገዘኒ
እዱ ስሒቡ ሓቂፉ ኣውጽኣኒ
እቲ ናይ ምሕረት ሃብታም ምሉእ ብዓል ፍቅሪ
ሪኡ ደንገጸለይ ንብዓተይ ክዛሪ
እሰይ ረኪብኒ እቲ ዝርኢ
ጸልማተይ ቀንጢጡ ሰብ ዝገበረኒ
ኣንታ ረኪብኒ እወ ረኪብኒ ኣብቲ ጻሓይ ቀትሪ-ኣብቲ ዒላ ማይ ክቀድሕ
ረኪብኒ ናይ ልበይ ግንጽል ኣቢሉ ዝነግር
እሰይ ረኪብኒ እቲ ናይ ውሽጠይ ዝርኢ
ሕቁፍ ኣቢለዮ ጎየ ብናህሪ
ግንጽል ኣቢለ ነጊረዮ እቲ ናይ ውሽጠይ ፍቅሪ
ኣየወ እቲ ኣእላፍ መላክቲ ዘምልክዎ
ቕዱስ-ቕዱስ እናበሉ ዝውድስዎ
እወ እቲ ኣምላኽ ሰማይ ኣምላኽ ምድሪ
ብዓል ዓቢ ዝና ብዓል ዕቢ ክብሪ
ሰማይ ዝዝፋኑ መርግጺኡ ምድሪ
ብሰማርያ ሓሊፉ ንዓይ ንከናግፍ ንዓይ ንክርኢ
እሰይ ፍትወይ ካብ ሽግረይ መንጥልካ ዘድሓንካኒ
ሂወት ምስ ተረፉ ዘቅሰንካኒ
የሱስ ናዝራዊ-የሱስ ናዝራዊ ተግባርካ ክገልሽ ቃላት ይሓጽረኒ

ኣየ እወ ፍትወይ ሩፍታ እንበር ኣልቢስካያ-ጠፊኣ ዝነበረት ነብሰይ
ክዳን ጽድቂ ከዲንካያ ኣክሊል ንሂወተይ
ሓጎስ መሊካዮ ቅሳነት ኣእምሮይ
ኣሰይ ኣብዚ ኩቡር ዕጫ መዝጊብካዮ ስመይ
ብሓቂ ፍትወይ ካብ ማንም ንላዕሊ እተፍቅራ ንነብሰይ
ዕጋበት መሊካዮ ምንባረይ
ሓጎስ ኣንጀርቢቡ ሂወተይ
እሰይ- እሰይ ፍትወይ ባህ ኢዩ ዝብለኒ ክጽውዖ ንስምካ
ሕሉፈይ ንጽፈይ መሰረት ባዕልካ
ዓለም ጥፍለጥ ሂወተይ ንስካ ምካንካ
እሰይ ኣንታ ዕልል ዕልል በልል በሉ ብዓውታ
ሓጎሰይ ገንፊሉ ናይ የሱስ ውሬይታ
ኣየ እወ ዘገርም ዕጫ ትዕድልቲ
ውሉድ እንበር ጌሩኒ ንግስቲ
ብዘይ ልወጥ ማሕተም ዝገበሮ
ብደም ታዓዲዘ ንየሱስ ከክብሮ
እሰይ ከዕልል ዶ ክዝምር
ከመስግን ዶ ከንቃዕርር
ሓጎሰይ ንኩሉ ክነግር
ኣታ ባህ ኢሉኒ ታሓጊሰ
ኣብ ቃላይ ሓጎስ ሓንቢሰ
ናትካን ንዓካን ምኻነይ ኮሪዐ
ሃረርታ ልበይ ከዐንግል በቂዐ
ኣንታ ክንደይ ይጥዕም እቲ ፍቅሩ
ካብ ወለላ ማዓር ዝሕረ ቃላቱ
ብሓቂ ፍትወይ- ኩሉ ካባካ ንዓካ ከም ዝበልካዮ
ዋላ ሓደ የለን ዝጭነቅ ዝርእዮ
እወ ፍትወይ -ጽምኣተይ ርውየተይ
ሰላመይ ዕግበተይ
ጥበበይ ሞጎሰይ
መጻናንዕየይ
ህላውነትካ ኢዩ ፍትወይ

መኃልየ መኃልየ 5:10: ፍትወይሲ ኻብ ዓሰርተ ሽሕ እተመርጸ ጻዕዳን ቀይሕን እዩ።

0 comments
Other Poem