መስተንክር ጸጋ

Posted on 2012-03-10 · 1745 · 0 · 2

83 resources uploaded

ወዲ ኣምላኽ የሱስ
ምንጪ ጸጋ ምንጪ በረከት
ጠመየ ... ግን ከኣ ኣጽገበ ብዙሓት
ጸምኤ ... ባዕሉ እንከሎ ማይ ህይወት
‘ቲ ንጉስ ነገስታት
ተኸሰ ... ቀረበ ኣብ ፍርዲ ብሓሶት
ሰማዕ ጸሎት
ጸለየ ... ገዓረ ስለ ደቂ-ሰባት
ደኸመ ... ረሃጸ ንኻልኦት ዘዕርፍ
ተሓርደ ከም ገንሸል
‘ቲ ሕያዋይ ጓሳ ዘይሓድግ ዘይንሕፍ
ተሸጠ ብዋጋ ... ተበጃዊ ህዝቡ
ናብ ሞት ወረደ ... ዘተንስኤ ንሙታን ጸዊዑ።

ወዲ ኣምላኽ የሱስ ገላጽ ጸጋ
መስተንክር ጸጋ ... ዘኽፈለ ዋጋ
ስለ ጸጋ ... ሓደገ ሰማያት
ወረደ ናብ መሬት
ራሕርሔ ልዑል ክብረት
ኣምላኽነት
ስለ ጸጋ ... ደኸየ ዓረቐ
ጸወረ ... ሸኽም ጥቑዓት
ጾር ሓጥኣን ፣ ናይ ፈጣሪ መዓት።

ወዲ ኣምላኽ የሱስ በዓል ጸጋ
መስተንክር ዝልውጥ ጸጋ
ዘይብጻሕ ሃብታም ጸጋ
ዘይሕሰብ ዘይዕደግ ብዋጋ
ጸጋ ... ንሰይጣን ዝጨፍለቐ
ጸጋ ... ንመልኣኽቲ ዘደነቐ
ጸጋ ... ንሓጥእ ዘጽደቐ
መስተንክር ጸጋ
ዘኽፈለ ዋጋ
ንህይወተይ ዝዓደጋ!!

“ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ እዩ እሞ ፣ ጸጋን ሓቅን ግና
ብየሱስ ክርስቶስ መጸ።”
ዮሃ 1.17

2 comments

ኣሜን ሚኪኤል። ጸጋ ኣምላኽ ዘገርም እዩ! ካብ ንሓስቦን ንግምቶን ንላዕሊ'ዩ!

'ጸጋ ኣምላኽ ተገልጹ እዩ'ሞ ንኹሉ ሰብ'ውን ምድሓን ኣምጺኡ' ኣምላኽ ይባርኽካ ኤርሚ
Other Poem