ሓበነይ!

Posted on 2012-06-12 · 1275 · 0 · 1

32 resources uploaded

እዚ ሓበነይ እንድዩ ኢለ ...

ገዛእርእሰይ ከላሊ ሽመይ ነጊረ
ምናልባት ግን ምስ ካልእ እንተተደናገረ
ዝያዳ ምእንቲ ክንጽር ካብ ካልእ ክፍለ
ሽም ኣቦይ ወሲኸ ኣባሓጎይ ቀጸለ
ካልእስ ይትረፍ ብሓረግ ወለዶይ ክልለ

ምህሮ-ቀሰም ምዃነይ ምስተነግረ
ምእንቲ ኽንጽር ኣዝዩ ክበርህ ኢለ
እተመረቕክሉ ዓወዲ ምስ መዓርግ ነጊረ
ካልእስ ይትረፍ ብደረጃ ትምህርተይ ክልለ

ልሳነይ ቃላት-ጥበብ ምስ ‘ካፈለ
ጽቡቕ ሓሳባት ካብ ውሽጠይ ምስ ገንፈለ
ምኽሪ ንደላዪ ብልገሲ ምስተመቕለ
እዚ ለባም’ዩ ልቦና ዘለዎ ተባሂለ
ሕጂውን በዚ ውህበት ክልለ

ብዛዕባ መንነተይ ምስ ተሓትተ
ዝተወለድኩሉ ከተማ ሃገር ሓቢረ
እትርከበሉ ቦታ ዝያዳ ኽፍለጥ ኢለ
ዘላቶ ኩርናዕ ዘርኢ ካርታ ኣቐቢለ
ካልእስ ይትረፍ ብዜግነተይ ክልለ

እዚ ሓበነይ’ዩ ኢለ በዚ ኮሪዐ
ህይወተይ ዋና ከምዘለዋ ዘንጊዐ
እቲ ወሃቢ ደኣ’ዩ ዝግባእ በዚ ክርአ
ሳላኡ እምበር’ዩ እዚ ኹሉ ዝተረኽበ
ንኽብሩ ክኸውን ንዓይ ዝደኮነ
እዚ ፍልጠት ሒዘ ኣስተውዒለ
ጐይታይ ንስኻ ኢኻ ሓበነይ ኢለ።

“...ዚምካሕ ብእግዚኣብሄር ይመካሕ…” (1ይቆረንጦስ 1፣30-31)
“...ዚሕበንሲ- እዚ እዩ ባህ ዜብለኒ እሞ- ኣነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚኣብሄር ምዃነይ ብምስትውዓሉን ብምፍላጡን ደኣ ይተሐበን፣ ይብል እግዚኣብሄር” (ት.ኤርምያስ 9፣23-24)

1 comments

አሚን
Other Poem