እሙን ኣምላኽ

Posted on 2012-12-04 · 1036 · 0 · 0

5 resources uploaded

ኣብ ግዝኣት ኣሕሽዌሮስ ኩላ ብምልእታ
ነቲ ኣጋጋዊ ሃማን ወዲ ሃመዳታ
ንጉስ ክብ ኣበሎ ኣዝዩ ኣኽበሮ
ድላዩ ክገብር ብግልጺ ተነግሮ
ኣብ ኣፍደገ ንጉስ እተቐመጠ ኩሉ
ፍግም ኢሉ ክሰግድ ንጉስ ኣዘዘሉ
ማርዶኳይ ንመን ከምዝስገድ ቀደም ስለዝመረጸ
ንሃማን ኣይሰግድን ኢሉ ብጭራሽ ኣቕበጸ
ሃማን ብግብሪ ማርዶኳይ ኣዝዩ ተቖጥዐ
ንዘርኢ ኣይሁድ ከጥፍኦ ተላዕለ ብብድዐ
ዎ ንጉስ ኣብ ማእከል ግዝኣትካ
ሓደ ፍሉይ ህዝቢ ኣሎ ክነግረካ
ሕግታቶም ፍሉይ ምስ ንጉስ ዘይቃዶ
ጨሪሾም ክጠፍኡስ ኣይግባእን’ንዶ
ንኹላቶም ኣይሁድ ብሓንቲ መዓልቲ
ህጻናት ኣንስቲ ኣጉባዝ ኣረገውቲ
ክጠፍኡ ክቕተሉ ክድምሰሱ መታን
ደብዳቤታት ብፍጥነት ናብ ሃገራት ይበተን
ነታ ናይ ጥፍኣት መዓልቲ ተዳልዮም ክጸንሑ
ትእዛዝ ተኣወጀ ደብዳቤ ምስ ቅዳሑ
ማርዶኳይ እተገብረ ኩሉ ምስ ፈለጠ
ብልቢ ጎሃየ ከሊ ተኸዲኑ ክዳኑ ቐንጠጠ
ኣብ ኣፍደገ ንጉስ ከሊ ተኸዲኑ ብምርኣያ
ንግስቲ ሰንበደት ኣመናውን ጉህያ
ነገራቱ ደንጺዩዋስ ንስሉባ ሰዲዳ
ሚስጢር ኣጣይቑ ኩነታት ከአንግዳ
ማርዶኳይ ሓበሮ ንሃታክ ተንቲኑ
ኣስቴር ንንጉስ ክትልምን ህዝባ ንኽድሕኑ
መን ይፈልጥ ንኽምዚ ዝበለ እዋን
ንህዝብኺ ክትኮኒ ንሓገዝን ሓራን
እግዚኣብሄር ናብ ንግስነት ኣምጺኡኪ ይኸውን
ምስበላ ኣስቴርውን ተቢዓ
ሕጊ እኳ ዘይኮነ ክንሱ፣ ናብ ንጉስ ክኣቱ’የ
ወሲና ብውሽጣ ተረቲዓ
ልዕሊቲ ልዑል ስለዘሎ ልዑል
ንሕጊ ብሕጊ ዝልውጥ ዝግምጥል
እቲ ናይ ኩሉ ንጉስ ነቲ ንጉስ ምድሪ ድቃስ ለይቲ ከልኦ
‘ቲጽሑፍ ንኽንብብ ንመንፈሱ ደፍኦ
መጽሓፍ ተገንጺሉ ትሕዝቶ ምስተነበ
ንንጉስ ዘድሓኖ ሰብኣይ ኣብ ሰነድ ተረኽበ
ነዚ ከምዚ ዝገበረ እንታይ ተገብረሉ
ኢሉ ኣጣየቐ ንጉስ ነቶም ዘገልግሉ
ንጉስ ከኽብሮ ንዝደለዮ
ብኣደባባያት ከተማ ኩሉ ንኽርእዮ
ንጉስ ዝውጥሖ ፈረስ የምጽእሉ
ዘውዲ ንጉስ ድማ ይደፍእሉ
ሃማን ተሳዒሩ ውጥኑ በርዒኑ
ናይ ማርዶኳይ ኣምላኽ እሙን ብምዃኑ0 comments
Other Poem