ቆልዓ ከሎኹ...

Posted on 2012-01-28 · 931 · 0 · 0

4 resources uploaded

ቆልዓ ከሎኹ፡
ከም ቆልዓ ሓሰብኩ።
ኣቦይ፡ ኩሉ ዚገብርን ኩሉ ዚፈልጥን ይመስለኒ ነበረ
ምስ ኣቦይ እንክኸይድ ሓደጋ ወይ ክፉእ ዚገጥመኒ ኣይመስለንን ነበረ

ቆልዓ ከሎኹ፡
ኣደይ ምንጪ ኩሉ ስምዒታዊ ውሕስነተይ ነበረት
ኣቓልቦ ኣደይ ክረክብ ኩሉ ጽቡቕን ክፉእን ገበርኩ።
ንሓወይ ሃሪመ፡ ቆይቂ ኣደይ ብሓጎስ ኣአንገድኩ፡
"ኣታ ቆልዓ ንሓውካ ኣይትጉድኣዮ እንዶ!"
ዚብል ድምጺ ካብ ስቕታ ኣደይ ንላዕሊ መረጽኩ።

ኣብ ገዛና ኣገዳስነተይ ንኸዕቢ፡
ንኹሎም ኣሕዋተይ ከነኣእሶም ተቓለስኩ- ቆልዓ ከሎኹ።

ቆልዓ ከሎኹ፡
ከምዚ ዚብል ሕጊ ነይሩኒ፡
"ኣነ እንተሒዘያ ናተይ እያ
ኣነ እንተጠሚተያ ናተይ እያ
ምሳኻ እንተላ እሞ ኣነ እንተፈትየያ ናተይ እያ
ንኣኻ እንተሂበካ እሞ ሓሳበይ እንተቐይረ ናተይ እያ
ነታ ናተይ እንተመሲላ ናተይ እያ
እንተተሰቢራ፡ ወይውን ክትምለስ እንተለዋ ግና ናትካ እያ።"

ቆልዓ ከሎኹ፡
ሓላፍነት ኣይነበረንን
ድኻም ወለደይ ኣየገደሰንን።
እተቐረበለይ እበልዕ ንዘይደለኹዎ እገፍዕ።
ኣብ ዝደኸምኩዎ እግምሰስ
ኣብ እተገምሰስኩዎ እድቅስ
ንጽባሒቱ እንክነቅሕ
እብል ቁሊሕ ምሊሕ
ከረጋግጽ እንተሎኹ ኣብ ጥጡሕ-
መታን ደጊመ ከሳፍሕ።
ቆልዓ ከሎኹ ከምቆልዓ ሓሰብኩ፡
ግብሪ ቆልዓ’ውን ገበርኩ።

0 comments
Other Poem