ሓጎሰይ ምሉእ 'ዩ!

Posted on 2012-09-20 · 1278 · 0 · 0

32 resources uploaded

ሓጎሰይ ምሉእ ’ዩ ረኺበ ትንግርቲ
ዝረኸብክዎ ዕጫ ክትፈልጡ ምእንቲ
ታሪኸይ ዝለወጠ ናይ ሓቂ ስጉምቲ
ልበይ ዘዕረፈ ሓቀኛ ዕረፍቲ
ፍቱዋት የሕዋተይ ክነግረኩም በብሓንቲ
ክትኮኑ ደልየ ናይ ሓጎሰይ ተኻፈልቲ

ይኸይድ’የ ነይረ መገዲ’ዛ ዝርግርግ ዓለም
ዕረፍቲ ዘይትህብ ዘይብላ ሰላም
እከይ ዝመልኣ ግብሪ ጸላም
መዕሸዊት’ያ መራሒት ናብ ህጉም
ዓይኒ ትዕምት እዝኒ ተጽምም
እና'ሰሓቐት ተእቱ ገሃነም

ሃንደበት ግን ሓሲበ፡ ደው ኢለ
ናይ ዕረፍቲ ኣቦ ከምዘሎ ኣስትውዒለ
እንዳነባዕኩ መጻእኩዎ ልበይ ቆሲለ
ምሕረት ለመንኩ ንዕኡ 'ንድየ በዲለ
ልቡ ግን ለዋህ‘ዩ ዝመልአ ድንጋጸ
ኩሉግዜ ኢዱ ዝርጉሕ’ዩ ናብኡ ንዝመጸ

በቲ ጥዑም ቃሉ ወደየ በለኒ
ይቕረ ኢለልካ’የ ኣጆኻ ኢሉኒ
ኣልዒሉ ብፍቕሪ ሓቖፉኒ
ሰላም ረኺበ ህይወት ሂቡኒ
ይነብር ኣለኹ ሕጂ ጥዒሙኒ
ክርስቶስ ኣብ ልበይ ስለዘሎኒ!

“ብጎይታ ኹሉ ሳዕ ተሓጎሱ: ደጊመ ፤ ተሓጎሱ: እብል ኣለኹ።” ፊልጲ 4:4

ቦኽሪ ሓሳብ ግጥሚ: በረኸት መ.

0 comments
Other Poem