ህይወትካ ዝርኣለይ

Posted on 2012-01-21 · 883 · 0 · 0

35 resources uploaded

ስሉም እየ
ኣዝየ ውቁብ
የዒንቲ ረኣዪ ዝስሕብ
ሽፉነይ ግሩም እምነበረድ ጻዕዳ
ዘብቆለ ኣብ ዙርያኡ ሳሮን ጽጌረዳ
ብግዳመይ ጼረ
መስቀል ከም ሕላገት
መቓብር ክነሰይ
መዕቆሪ ሬሳታት
ማሪኸ ንፍጡር
ውሽጠይ ንዘይፈሊጥ
ፍጡር እዚ ድሩት።

ንስኻ ግን ጐይታ
ናይ ፍጥረት ፈጣሪ
ገለ ዘይክወሎ
ንስውር ፈላጢ
ህይወትካ ዝርኣለይ
ኩለንተናይ ኣጽሪ!!

“ኣቱም ግቡዛት...ወጻኢኡ ጽቡቕ ኮይኑዝርኤ ውሽጡ ግና ኣዕጽምቲ
ምውታትን ርኽሰትን ዝመልኤ ልቕሉቕ መቓብር
ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይልኹም!!”
ማቲ 23.27

0 comments