በኽየ ተወሊደ

Posted on 2012-07-17 · 1243 · 0 · 2

122 resources uploaded

ህይወት ክዝራእ ፍጡር ክፍጠር
እስንፋስ ከተንፍስ ምንባር ንኽጅምር
እቲ ዘይነበረ ምስ ህልው ክጽንበር
ክቑጸር...
ናብ ዓለም ክድመር
ብህይወት ክነብር ክጅምር

ንምንታይ...
ንምንታይ'ዩ ዝበኪ ዝነብዕ ዝግዕር
እንታይ ፈሊጡ'ዩ ዘእዊ ዝጭድር
ሕማም ሕርስን ቃንዛን እህህታንዶ የለን
ምብካዩ እንታይ'ዩ ክንድዚ ዝኣክል?
ተረዲኡ ዶ'ኾን ባህሪ ናይ'ዛ ዓለም
ምፍጣሩ ጸሊኡ ከየበለ ሰለም
ጽቡቓን ክፉኣን ኩሉ አይፈለየ
ሓንቲ ከይረኣየ እግሪ ከይተኸለ
ከይዘለለ
ከይሓደረ ፍጹም ከይወዓለ?

ኣይኮነነ...
ምኽያቱ እዚ'ይኮነን ምብካይ ኣብ ምፍጣሩ
ካልእ'ዩ ትርጉሙ ዓሚቝ'ዩ ምስጢሩ
ዘገርም ዘደንቕ መስተንክር'ዩ ሕጉ ከምዚ'ዩ ነገሩ፣

ብኽያት'ዩ ዝቕድም ህይወት ንኽፍጠር
ኣውያት'ዩ ዝፍልም እስትንፋስ ክጅምር
እቲ ዘይነበረ ብህይወት ክነብር
ንኹሉ ክርኢ ኩሉ ከስተማቕር።

ነዚ ተረዲአ ተዓዚበ ርእሰይ
ምውት ከም ዝኻንኩ ብብዝሒ ኣበሳይ
ህይወት ከይረኸብኩ ኣለኹ ምባለይ
ትርጉም ንዘይብሉ ነዊሕ ብምኻደይ
ንኸንቱ ምንባረይ ዓመታት ምቑጻረይ።

ሕጂስ ይኣክል ክምድብ ክሕልን
ኣነ'ውን ክፍጠር
ከም ሓድሽ ክውለድ ብሓቂ ክነብር።

ስለዚ...
ስለዚ ወሲነ ንሕጊ ክስዕብ
ክግዕር ከእዊ ክነብር ክበኪ
እወ ክበኪ!
ብምውተይ እንድየ
ዝነብር መሲለ ኣለኹ ዝበልኩ
ምስቲ ምንጪ ህይወት ርክብ ከይገበርኩ
ናብኡ ከይቀረብኩ ምስኡ ከይለገብኩ
ህይወት ከይጨበጥኩ
ብጥፉኤይ 'ኮየ ኣለኹ ዝበልኩ።

ሕጂ ግና...
ሕጂ ግና ዳግም ክውለድ
ብሓቂ ክነብር
ምስቲ ምንጪ ህይወት ክዕረቕ ክሓብር
ምሕረት ንኽቕበል ንዑ ከስተማቕር
እፎይታ ክረክብ ካብ ናይ ኣበሳ ጻር
ከምቲ ሓድሽ ፍጡር
ከምቲ ሕጊ ከምቲ ንቡር
በኽየ ነቢዐ
ደጕዐ ተንሰቕሲቐ
"ዎ ኣምላኽ መሓረኒ!" ኢለ
በኽየ ተወሊደ።

“የሱስ ድማ፥ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኪርእያ ዚኽእል ከም ዜልቦ፡ ብሓቂ እብለካ አሎኹ፡ ኢሉ መለሰሉ።” ዮሃ.3:3

2 comments

ተባረኽ ጠዓመ!

· 2012-07-20
ኣሜን አወ ሕጂስ ዳግም ተወሊደ ምስቲ ምንጪ ሂወት ሓቢረ.
Other Poem