መን'ዩ መን?

Posted on 2012-03-28 · 1020 · 0 · 0

129 resources uploaded

ፈልፋሊዶ ዛራ ይፍልም
ፍረዶ ጉንዲ የሰይም
መን'ዩ መንነት ዘውሪ
'ቲ ባህሪዶ 'ቲ ግብሪ
መን'ዩ መን?

ዘፍቀረ ድዩ ፈቃር ወይስ ፈቃር'ዩ ዘፍቅር
ዝዓቀለ ድዩ ዓቃል ወይስ ዓቃል'ዩ ዝዕቅል
ዝለገሰ ድዩ ለጋስ ወይስ ለጋስ'ዩ ዝልግስ
ዝተሓተ ድዩ ትሑት ወይስ ትሑት'ዩ ዝትሕት?
መን'ዩ ዝገልጽ መንነት
መን'ዩ ዝውለድ መን'ዩ ዝወልድ
ኣየን'ዩ 'ቲ ምሉእ ዘዕግብ
መን'ዩ ዝመርሕ መን'ዩ ዝስዕብ?

'ታ ሓረግሲ ወይኒ'ያ
ወይኒ ምፍራያ ድዩ ወይስ መቦቆላ
ከምኡ ዘሰየማ ወይኒያ ዘበላ?

ኣይፋሉን!...
መቦቆል'ዩ ምንጪ ዓሌቱ ዘፍሪ
ተግባር ሰዓቢዩ ዝኽተል ንባህሪ።
ስለዚ...
መቦቆሉ ጥዑይ ፍሪኡ ይጥዒ
ፍረ ለዊጥካ ግን መቦቆል ነይሓዊ!

"ከምኡኸስ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ፡ እቲ ኽፉእ ኦም ከኣ ኽፉእ ፍረ ይፈሪ።" ማቴ.7:17

0 comments
Other Poem