ብየሱስ ኮነ ፍስሃ ምስ ሰላም

Posted on 2012-04-08 · 903 · 0 · 0

8 resources uploaded

ብምትንሳኡ ኮታ ዝተጠራጠሩ
ኣበይ ኣሎ ንሰማይ ዶ’በሪሩ
ስለ ዝተረሰዐ ቲ’ዓቢ ምኽሩ
እምነቶም ጎዲላ ኸላ ክዝምሩ
ተገለጸሎም ነቶም ዝጸንዑ ንቃሉ ዝዘከሩ

ብሃንደበት ደበኽ በለ
ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እንዳበለ
ንከይረኣየ ዝኣምን ዘበለ
ብጽእና ይረክብ ይነብር እንዳ ዓለለ
ብግዙፍ ሰጋኡ ምድሓኑ ዘረጋገጸ ካብ ቃል ሓቂ ዘይዘንበለ

ዕርቀ ሰማይ ኣውሪድካ
ስለይ ኣብ መስቀል እሺ ኢልካ
ክትልእኸኒ እናበልካ እሾኽ ኣይውጋእካ
ኩን ንበር ተገለጽ ንብጾትካ
ማሕተም ግበረሉ ንምድሓንካ

ንህይወተይ ምሉእ መሰል ዘትሓዛ
ዝቀየረ ነቲ መደቀሲአ ኣጎዛ
ህይወተይ ከይትባኽን ደንዚዛ
ይምንዝዓ ካብቲ ዝኾና መዘዛ

ንዓለም እስከ ክምስለላ
ንሕሕሲ ዘይተስርነቐ ይኽእላ
መዐሸዊት’ያ ጠባሪት ኣመላ
ይትረፈና ንበላ ይፍትሓላ

ባኣኻ ኾነ ፍስሃ ምስ ሰላም
ንዘለኣለም ተፈልየ’የ ካብ ዓለም ጠላም
ስለ ዝተኣወጀ ዝሰማዕኩ ንዘልኣለም
መድሕን ረኺበ’የ ኣሜን ይብል ፍስሃ ወሰላም

0 comments
Other Poem