መገዲ ዓድና

Posted on 2015-09-27 · 1156 · 1 · 0

32 resources uploaded

ኣታ ሓወየ! ረኺብካያዶ ‘ታ መገዲ ዓድና?
ጎልጎል ሓሊፍካ ሰጊርካ ርባ
ዓቐብ ደይብካ ወሪድካ ቁልቁል
ጽቡቕ እንተሒዝካያስ ናብ ከብዲ ዓዲ‘ያ ‘ተብል
ቀጣን መገዲ እግሪ ’ያ ኣይተብዝሕ ሽኽሚ
ኣይትጥዕምን ንኣድገ-በቕሊ ጾር ምቅላል’ያ ‘ታ ምኽሪ
ተጠንቐቕ ግን ካብ ጓል-መገዲ
ሒዙካ ዝኸይድ ናብቲ ስግር ዓዲ
ሓደራኻ ምስ በጻሕካ ኣብታ ቐራና
ኣስተውዕል ኢኻ ‘ታ የማነይቲ ሕዛ
መገዲ ዓዲናስ 'ኮ ሓንቲ‘ያ የብላን ኻልአይቲ
ዘንጊዕካ እንተስሓትካያስ ተመለስ ናብ መበገሲ
ከይትጠፍእሲ ከይነቐልካ ደኣ ሕተት ኣጻሪ
ምድሪ ኸይመስየካ ከይትኸውን ድራር ዝብኢ
ብደሓን ብሰላም ኽትኣቱ ዓዲ
ስምዓኒ ደኣ ዝሓወይ ሸለል ኣይትበሎ ‘ዚ ምኽሪ !!!

“እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ፡ መገዳውን ገፋሕ እያ፡ እቶም ብእኣ ዚኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ጸባብ፡ መገዳውን ቀጣን እያ፡ እቶም ዚረኽብዋ ኸኣ ሒደት እዩም እሞ፡ በታ ጸባብ ደገ እተዉ።”
(ወ.ማቴዎስ 7: 13-14)
“የሱስ ከኣ፥ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።” (ወ. ዮሃንስ 14: 6)

0 comments
Other Poem