ስብከት ጸሓይ

Posted on 2012-04-03 · 1002 · 0 · 2

11 resources uploaded

እቲ ፈጣሪ!
ክወግሕ እንከሎ ንሱ ኸም ዝረድእ
መታን ከተበስር ንሱ ኸምዘይርስዕ
ነቲ ዘረምስስ ጸልማት ቀዲዳ
ደበኽ ትብል ጸሓይ ነንዕለቱ ከም ልማዳ

ብዛዕባ ፈጣሪ!
ንሰብ ክተነግር ጽድቂ ቕድስናኡ
በቲ ፍርቂ መዓልቲ በቲ ብርቱዕ ሓይላ
ንሰማይ ይቐብኦ ጩራታታ
ኣብ ማያት የንጸባርቕ ጽጋረታ

እቲ ፈጣሪ!
ብሓቂ ከምዝሕጎስ ብዓመጽ ባህ ከምዘይብሎ
መታን ክትእውጅ ንፍጥረት ብዘሎ
ንኽፍኣት መዓልቲ እንግደዓኣ ሂባ
ትስወር ጸሓይ ንግስነታ ንጸልማት ኣረኪባ

እቲ ፈጣሪ!
ንኹራ ደንጓዪ በዓል ምሉእ ሳህሊ
ምዃኑ መታን ከተውሪ
ገና ምሕረቱ ኸምዘይተወደኣ
ጥራሽ ዘይጠፋእና ጸጋኡ ኸምዝኮነ
ጸልማት ንዘልኣለም ከምዘይስዕር
ሓይሊ ትንሳኤኡ ኽትነግር
በቲ መሲህ ፡ ገና ተስፋ ኸምዘሎ ኽትመክር
ደበኽ ትብል ጸሓይ ኣንጊሃ
ስብከታ ኽትምልእ ፡ እንተረኸበት ዝሰምዕ!

2 comments

· 2013-03-12
ኣየ እወ እዚ ፈጣሪ! መስተንክር፡ ግርማ ሙሉእ ክቡር፡ ውቃቤኡ ዘደንቕ። ጎይታ ይባርኽካ ሃውና ኣኽሊሉ።

· 2012-12-09
ብጣዕሚ ፈትየያ!ጎይታ አብዚሑ ይባርኽካ።
Other Poem