ካዕበትካ ክንደይ'ዩ

Posted on 2012-03-16 · 1006 · 0 · 0

12 resources uploaded

ዘራኢ ይወፍር ... ዘርኡ ንኽብተን
ፍርያቱ ክርኢ ... ጻማ ጻዕሩ ንምእካብ
ቃድራ ዝጸንሓ መሬት ፍርያቱ ንምሃብ
እቲ ሓረስታይ የዳልዎ ብትግሃት
ኣውሊ’ውን ይኸውን ... ዝናብ ጽብሓት
ብቋልያ ንኽበቁል ... ብተስፋ ጽንዓት
ግና እዋን ምህርቲ ... ቅድሚ ምእካሉ
ወዮ ቡቕሊ ... ክርኣ ጀሚሩ
ገና ‘ከሎ ውልዶ ... ብዕሸሉ
መንነቱ ንኽገሃድ ... ቅድሚ ምብሳሉ
እቲ ቃድራ ... እንታይነቱ ንኸነጽር
ሓቒፍዎ ዝጸንሓ መንነት ... የቡቅል
ጻህያይ፣ ክርዳድ ጸያቒቶ ዘርኢ
ብንጹር ምህርቱ ከይህብ ... ኣብ እዋን ቀውዒ
ከይፈሪ ሰላሳ ... ዋላ’ኳ ‘ተኾነ ትሕቲ ሓምሳ
ካብ’ዘይ ምፍራይ’ሲ ምሓሸ ንተጸባዪ
ከይከውን’ውን ሓምሳ ... ፍርቂ ምህርቲ ናይቲ ሕርሻ
እቲ ቃድራ እንዶ’ሞ ... ተፊኡ ብሓፈሻ
ምናዳ ኸኣ’ሞ እንተዝፈሪ ... ምሉእ ካዕበቱ
ጎደሎ ዘይብሉ ... ምሉእ ሚእቱ
ኣቤት ምኾነ ባህታ ... ምእዛዝ ኣእምሮ መፈጸምታ
ምወሓዘ ሰላም ... ካዕበቱ ዝምሉእ፡
ሓወይ ካዕበትካ ክንደይ እዩ?
ሓብተይ ካዕበትኪ ከመይ እዩ?
ሚዛን ምልኣቱ ... ስፍሪ ባህርያቱ
ትሕቲ ፍርቂ ድዩ ... ኣብ ሰላሳታቱ
ወይስ ፍርቂ ... ሓውሲ ደፍደፍ ስፍርታቱ
ኣቤት እንተዝኸውን ... ምሉእ ምልኣቱ
እንክገሃድ በኣኻ/ኺ መንነቱ
እቲ “ተፈጸመ” ምተፈጸመ ... ከምቃሉ
ኣብ ኪዳኑ ዝጸንዕ ... ዘኽብር ቃሉ
... ቃሉ ኣኽባሪ
ናይ ኩሉ ገዛኢ ... ኣብ ልዕሊ ኹሉ ነባሪ
ካዕበትካ ምልላይ ሰናይ እዩ
ዕቤትካ ዘዘኻኽር ብምዃኑ
ክንደይ እዩ ካዕበት ምግሃድካ ... ነዚ ፍጥረት
ሓራ ናይ ምውጻእ ትጽቢቱ ... የውሕዞ’ሎ ብምስቁርቋር
ኣንታ ህዝቢ ተገሃድ ... ምህርትካ ኣብዝሕ
ኣባኻ ተነቢሩ ዘሎ ኪዳን ... ኣዝዩ’ዩ ብዙሕ
ምልላይ ከድልየካ’ዩ ... ምልኣት ጸጋኡ
እቲ ዝተፈጸመ ... ብኣጋኡ
ካዕበትካ/ኪ ክንደይ እዩ????

"ኣብ ምድሪ ሚእቲ ካዕበት ... ኣብ ሰማይ ናይ ዘላእለም ሂወት..."

0 comments
Other Poem