ፍሉይ ኢዩ ፍቕርኻ!

Posted on 2012-04-01 · 1013 · 0 · 0

8 resources uploaded

ፍሉይ ኢዩ ፍቕርኻ
ኩሉ ዝርከብ ብኣኻ
ውኖይ ክብል ምሳኻ
ክሰግድ ከምልኽ’የ ንዓኻ
ኣብ መስቀል ጎልጎልታ ስለይ ዝተበጀኻ

ኣበይ ኢዩ ረኺቡኒ
ውሽጠይ የድፎኦ ኣሎ ይንውንወኒ
ውጻእ ተገለጽ ንዓለም ይብለኒ
ዓለም ትዛረብ ከምተጸላኣኒ
ፍቕርኻ በርቲዑ ስለ ዘዛረበኒ
ይእውጅ ኣለኹ የሱስ እናበልኩ ንዓለም መድሓኒ

ንዝሰምዑ ብዛዕባ ፍቕሪ ብወረ
ከምቲ ናትካስ ኣይተራእየን ብሓቂ ዘመስከረ
ንምድሓን ወዲ ሰብ ብሓቂ ዘተግበረ
ንተስፋ ዘይነበራ ህይወት ብፍቕሩ ዘመቀረ
ኣይተሰምዐን ኣይክስማዕን'ዩ ከም የሱስ ዝኸበረ


ንኽፍጽም፡ ኣይውዕል ኣይሓድር
ንዝበሎ ብቅጽበት ዓይኒ ዘተግብር
ንዝኣተዎ ኪዳን ብፍጹም ዘየዕብር
ከም የሱስ ዝበለ ኣይተራእየን ዘፍቕር

ብዘይ ዋጋ ብኸምኡ ዘፍቀረና
ምእንታና ክብል ዘተበጀወና
ከሙኡ ኣይተራእየን ብሓቂ ዝሓልየልና
ናይ ዘልኣለም ህይወት ክንረክብ የዋጻኣና
ኣኽሊልና ንሓዝ ነጽንዕ እመነትና

ፍቕሪ ደጊሱኒ ክብሉ ሰሚዐ
ሓላፊ ምኻኑ ግዲ ዘንጊዐ
ንህይወተይ ካብቲ መንጫቲ ዝመንዘዐ
የሱስ ጎይታ’ዩ እንዳበልኩ ክእውጅ’የ ኣበርቲዐ

0 comments
Other Poem