ወይ ጋዶ፡ ኣታ ሰብ (2)

Posted on 2013-03-10 · 1220 · 0 · 0

30 resources uploaded

ወይ ጉድ
ናይ ዘመና ዕሸነት ፍልይ ዘብሎ
እናተባህለ ኣዕሙቕካ ንውሽጢኻ ኣዕልሎ
ንነፍስኻ ፍለጣ ንኣምላኽ ክትረኽቦ ክትመስሎ
ኣረጊት ፍልስፍና’ዩ ኣብ ኤድን‘ቲ ተመን ዝጀመሮ
የሱስ’ኮ ንነፍሱ ብልክዕ ዝፈለጠ ሰብ’ዩ እናተባህለ
ኣምላኽ ምዃኑ ተገዲፉስ ዓቢ ፍላስፋ ተቘጽረ

ወይ ጉድ
ሰብ ንነፍሱ ባዕሉ ንባዕሉ ከፈልጣ ምስ ተላዕለ
ጥበብ ተረኺቡለይሲ ከም የሱስ ክኸውን እናበለ
መንፈሱ ኣጥፊኡ ሓይሊ ነፍሱ እንተ ኣበራበረ
መሲልዎ ኣምላኽ ንምዃን ዝበጽሐ ዝኸኣለ
ኣምላኽየ ክብል ጀሚሩ ረሲዕዎ ሓመድ ምኻኑ
ተንስኡ ክደግሞ ታሪኽ ገነት ኤድን
ኣምላኽ ክኸውን ደልዩ ከም ኣብኡ ኣዳም

ወይ ጋዶ
የሱስ መድሓኒ እዩ፣ ናብኡ ተመለሱ ንዝበለ
ዕሽነት የዋህነት እዩ እዚ ሓሳብካ እናተባህለ
ኣምላኽ ኣሎ፣ ንእኡ ሰዓቡ ንዝበሎም
ይመልሱሉ ኢሎም ኣምላኽቲ ኢና ንሕና ኣብዛ ዓለም
ከባጭውሉ ነቲ ዝኣምን ብህላወ ኣምላኽ
ይስሕቅሉ ይጸርፍዎ እናበሉ የዋህ

ወይ ጉድ
ኣእምሮኦም ዘጥፍኡ ደቂ ሰባት
ዘይምለሱ ግዳ ናብቲ ምንጪ ህይወት
ክድሕኑ ከዕርፉ ካብዚ ኩሉ ከርተት
ሰላም ክረኽቡ ክዕረቑ ምስቲ ጐይታ ጐይቶት
ህይወቶም ክምቅር ክረኽቡ ሰላም
ክኾነሎም ጽቡቅ መወዳእትኦም
ክወርሱ መንግስቲ ኣምላኾም
ክረኽቡ ህይወት ዘልኣለም

... ይቕጽል

0 comments
Other Poem