ወይ ጋዶ፤ አታ ሰብ (3)

Posted on 2013-03-22 · 1262 · 0 · 0

30 resources uploaded

ወይ ጋዶ
እንታይ እሞ ኣንነት እንዶ ሒዛቶም
ኮይኖም ዓለውቲ ከምቲ ቀዳማይ ኣዳም
ስነፍልጠት እንዶ ኮይኑ መለክዒ ጥበቦም
ስነፍልጠት ዘይበሎስ ክቕበልዎ ነይኮነሎም

ወይ ጋዶ
ስነፍልጠት እሞ ምርኣይ ምድህሳስ ምጭባጥ እንድኣሉ ዝምህር
ኣምላኾም ኮይኑ ሓሳቦም እምነቶም ዝቕምር
ኣምላኽ የለን ካብ በለቶም ስነፍልጠት’ታ መምህሮም
ብስነፍልጠት ተኪኦሞ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ፈጣሪ ነፍሳቶም

ወይ ጋዶ
ኣብ ውሽጦም ግና ኣላቶም ሓንቲ ሕቶ
ካበይ መጽእና ትብል መልሲ ክረኽቡላ ዝደልዩ ኩላቶም
ሓቲቶማ ንስነፍልጠት መልሲ ክትህቦም ተስፋ ገይሮምላ
ስነፍልጠት ዝብሉዋ መልሲ ክትረክብ መጽናዕታ ጀሚራ
ብፍልቀት ኢኹም መጽኡኩም ኢላ ሓባቢላ
ቢግ-ባንግ ኢዩ መጅመርታኹም
ካብ ኣሚኖ ኣሲድ ኢኹም ተፈጢርኩም
ንህበይ ዝመስል’ዩ ቀዳማይ ኣቦኹም
ኢላ መልሲ ምስ ሃበቶም
ባህ ኢልዎም ዓጊባ እታ ነፍሶም

ወይ ጉድ
ዝጋጮ’ዩ ‘ቲ መልሲ ምስቲ መሰረታዊ ሓሳብ ስነፍልጠት
ምድህሳስ ምርኣይ ትዕዝብቲ የብሉን መስርሕ ፍልቀት
ብግምት እያ መሊሲ ሂባ እታ ሓሳባዊት ፍልቀት
ከመይ ኢላኸ ተቘጺራ ምስ ስነ-ፍልጠት
ተቐቢሎሞ ነቲ መልሲ ከይመርመሩ ሓቅነቱ
ማማ ስነፍልጠት ዝበለቶ ምቕባል እዩ ብመሰረቱ

ወይ ጉድ
የሱስ ዝበለ ህበይሲ ኣይኮነን ኣቦና
ንሕናስ ውጽኢት ፍጥረት ኣምላኽ ኢና
መልክዕ ምስሊ ኣምላኽ ዘለና
ህበይ ድኣ ከመይ ገይሩ ዝኸውን ኣቦና
ስለዚ
ካብ ኣምላኽ ድኣ እምበር ኣይኮናን ካብ ፍልቀት
እቶም ንምህሮ የሱስ ዝቕበሉ ብእምነት
ካብ ኣምላኽ ይወሃቦም’ዩ መሰል ውሉድነት
የሱስ’ዩ መንገዲ ሓቂ ዘእቱ ናብ ዘለኣለም ህይወት
ጥንቅቕ ድኣ ንበል ከይንስሕት ብምህሮ ስነ-ፍልጠት
ነቲ ጸጽቡቑ ወሲድና ንግደፎ ምህሮታት ፍልቀት
ምስ ኣምላኽ ምንባር ይሓይሽ ተቐቢልካ ብእምነት
ካብ ፍልቀት መሪጽካ ትነብር ኣብ ገሃነብ እሳት

0 comments
Other Poem