ዜና ወንጌል-1 (2009)

Posted on 2012-03-14 · 1394 · 0 · 0
Download

0 resources uploaded

ትሕዝቶ
ምዝርጋሕ ወንጌል...ገጽ.3
ወፈራ ወንጌል ኣብ ፓኪስታን...ገጽ.5
ቃለ-መሕትት ምስ ነብዪ ዮናስ...ገጽ.11
ዓምዲ ትምህርቲ - ካብ ጉስነት ናብ ንግስነት...ገጽ.14
ምስክርነት...ገጽ.19
ፊሊጶስ እንታይ ይምህረካ...ገጽ.15
ዜና...ገጽ.28
ተወሳኺ
• ዕድል ኣይትሕለፍካ
• በዓል ቅያ
• ገለ ካብ ዝገረመኒ
• ንሓደ ጥራይ ናብ ጎይታ ብምምጻእካ ተስፋ ኣየቑርጽካ
• ትፈልጡዶ?
• ሕመረት መልእኽቲ ወንጌል
• ገንዘብ ስለዘይነበሮ ጉሃየ
• ቃላት ወንጌል
• ሰብ ድዮም ኔሮም

0 comments