የዒንትና እንታይ ይርእያ? [Sunday 10th Sep 2023]

Posted on 2023-09-10 · 613 · 0 · 0

122 resources uploaded

ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ምለሰን፡ ብመገድኻ ህያው ግበረኒ። መዝ.119:37

ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ንእተጠንሰ እዩ ኣብ እዋኑ ናብ ትግባረ ዘምጽኦ። ኣብ ኣእምሮና ዝጥነሱ ነገራት ድማ ብኽልተ መገዲ እዮም ናብ ኣእምሮና ዝኣትዉ። እቲ ሓደ በዒንትና እንርእዮ ነገራት እዩ። ነዚ ተረዲኡ እዩ ድማ እቲ ዘማራይ “ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ምለሰን” ዝበለ። እቲ ካልኣይ ድማ በእዛንና እንሰምዖም ነገራት እዮም። ስለዚ እዩ ድማ ጐይታ የሱስ “ብትሰምዕዎ ተጠንቀቑ” ኢሉ ዝኣዘዘና (ማርቆስ 4:24)።

ከም ዝመስለኒ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቀደም ኣዝዩ ብዝተዓጻጸፈ ማእለያ ዘይብሎም ዝርኣዩን ዝስምዑን ነገራት እያ ትልግሰና ዘላ። እዚ ድማ ካብ ቤትካ ወጺእካ እትረኽቦ ዝርኤን ዝስማዕን ዘይኮነዝ ኣብ ቤትካ ኮፍ ኢልካ፡ ኣብ ኮምፑተር ብኢንተርኔት ወይ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን እትርእዮን እትሰምዓን እዩ። ቴሌቭዥን ኮነ ኢንተርኔት ንህይወትና ዘይሃንጽ ማእለያ ዘይብሉ ነገራት እየ ዘለዎ። እንተኾነ ግና ዋላ እቲ ቀጥታ ጉድኣት የብሉን እንብሎ ነገራት ንህይወትና ክጎድእ ከም ዝኽእል ክንዝንግዕ የብልናን። ከመይሲ እዚ ደሓን እዩ እናበልና ሓያሎ ጊዜና ኣብ ቴሌቪዢን ብምርኣይ ከነጥፍ ዝከኣል ኢና። ኢንተርኔት እሞ ኸኣ ብግቡእ እንተ ዘይተጠቂምናሉ ከም ፍልሖ ብኾፍና ንመዓልትና ዝበልዕ ሓልይሊ እዩ ዘለዎ። በዚ ይኹን በቲ እዞም ክልተ ነገራት እቶም ብብዝሒ እንርእዮም ነገራት ስለ ዝኾኑ ኣእምሮና ካብኦም እንታይ እዩ ዝምላእ? ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ናይ ጊዜ ህያብከ ብኸመይ ኢና እንጥቀመሉ ዘሎና? ነቲ ኣምላኽ ብእንርእዮን ብእንሰምዖ ክንጥንቀቕ ዝኣዘዘና ትእዛዝ ምላሽና እንታይ እዩ?

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ህይወተይን ጊዜይን ናትካ ህያባት እዮ’ሞ ኤመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ዙርያይ ማእለያ ዘይብሎም ዝርኣይን ዝስማዑን ከንቱ ነገራት ኣሎ። ኣብዛ ዘመን ህይወተይ ንዓኻ ብምኽባር ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ክሕለውን ርድኣኒ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments