ብጊዜኡን ብዘይ ጊዜኡን ምፍራይ [Sunday 5th Mar 2023]

Posted on 2023-03-05 · 857 · 1 · 3

122 resources uploaded

ብርሑቕ ከኣ ቈጻልበለስ ረኣየ፡ ምናልባሽ ገለ እንተ ረኸበላ ኺርኢ ኸኣ ናብኣ ኸደ። ናብኣ መጺኡ ኸኣ፡ ጊዜ በለስ ኣይነበረን እሞ፡ ቈጽሊ እምበር፡ ገለ እኳ ኣይረኸበላን። ማር.11:13

ሓደ እዋን የሱስ ክርስቶስ በለስ ደልዩ ናብ ሓንቲ ገረብ ቀረብ። ጊዜ በለስ ስለዘይነበረ ግና ፍረ ኣይረኸበላን። ስለዚ ረገማ: ነቐጸት ድማ። ሕስብ ከተብሎ ከሎኻስ 'እንታይ እዩ ኣበራ?' ትብል። ፍረ ከተውጽኣሉ ዚግብኣ ጊዜ ኣይኮነን። ከመይ ኢሉ ደኣ ክሳዕ ክንድዚ ጨከነላ ኢልካ ክትሓስብ ይገብረካ። የሱስ ግና ብዙሕ ምስላ እንድዩ ዝጥቀም ዝነበረ: ካብዛ ተግባሩ ድማ ሓደ ዓቢ ነገር እዩ ዝምህረና።

ኣትክልቲ ዝፈርዩሉ ውሱን ጊዜ ኣለዎም። ንዓና ግና መንፈሳዊ ፍረ እንፈርየሉ ውሱን ጊዜ የብልናን። ነንዕለቱ ክንፈሪን ፍሬና ድማ ነባሪ ክኸውንን ኢና ተጸዊዕና (ዮሃ.15:16)። ስለዚ ድማ ጐይታ ፍረ ደልዩ ናባና ምስ ዚመጽእ: ንዓይኒ ጥራይ እንስሕብ ቆጻላት ኰይና ክረኽበና ኣይደሊን እዩ። ኣብ ጊዜኡ ይኹን ኣብ ዘይጊዜኡ ኩሉ ጊዜ እንፈሪ ክንከውን ይግብእና። ብዙሕ ፍረ መታን ከነፍሪ ኩሉ ጊዜ ከጽርየና ርእስና ንዕኡ ንወፊ እንበር ከምቲ ፍረ ዘየፍሪ ጨንፈር ተቖሪጽና ከይንድርበ ንጠንቀቕ።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ናባኻ ዝጸዋዕካኒ ክፈርን ፍረይ ድማ ነባሪ ክኸውንን እዩ እሞ ኣባኻ ኣጽንዓኒ: ብዙሕ ክፈሪ ድማ ኣጽርየኒ። ብስም የሱስ ኣሜን!

3 comments

· 2021-03-08
ንበረኸት ኩኑ ብሩኻት❤

Thanks Zewdi. God bless you.

tebarek bruk amlak ywska yenbbo eye natka kulu