ኣየናይ እዩ ሓቂ? [Sunday 12th Mar 2023]

Posted on 2023-03-12 · 914 · 0 · 0

107 resources uploaded

ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፡ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ ዮሃ.8:32

ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ሓቂ እንታይ ምዃኑ ንኽትፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ። ፍጹም ሓቂ ዝብሃል ነገር የለን ኣብ ዝብሃለሉ እዋን ኢና በጺሕና። ዝኾነ ነገር ተዛማዲ እዩ። ብዓይኒ ሓደ ሓቂ እንተኾይኑ ንዕኡ ሓቂ እዩ። ብኻልእ ሸነኹ ድማ ሎሚ ሓቂ እተባህለ ጽባሕ ዘይሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ሓያሎ ናይ ስነፍልጠት ምህዞን ርድኢትን ክለዋወጥ እንርኢ። ጉድኣት ኣለዎ ክበሃለና ዝጸንሔ: ጥቕሚ ኣለዎ ይበሃል። ጥቕሚ ኣለዎ ክበሃል ዝጸንሔ ድማ ጉድኣት ኣለዎ ይበሃል። እንተኾነ ግና ፍጹም ሓቂ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ምልውዋጥ ክንርኢ ከሎና "ሓቂ" ዘይሎነ ዝለዋወጥ: እቲ ፍጹም ሓቂ ከም ዘይተረኽበ እዩ ዘርእየና።

"ሓቂ እንታይ እዩ?" ዝብል ሕቶ ዓሚቕ ሕቶ እዩ። ጲላጦስ እውን ንየሱስ ከምኡ ኢሉ ሓቲትዎ ኔሩ(ዮሃ.18:33-38)። ሓቂ መዓቀኒ ናይ ሓደ ሓሳብ ወይ ብሂል ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ትማልን ሎሚን ንዘልኣለም ዘይልወጥ የሱስ ክርስቶስ “ኣነ ሓቂ እየ።” ኢሉ ብትብዓት ተዛሪቡ ኣሎ። “ንሓቂ ኽትፈልጥዋ፡ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ” ክብል ከሎ ድማ ንዕኡ ክንፈልጦን ንሱ ድማ ሓራ ከውጽኣን ማለት እዩ። እዚ ሖቂ እዚ ንዘልኣለም ዘይለዋወጥ እዩ። ካብ ሓቂ ዝኰነ ኵሉ ኸኣ ንድምጹ ይሰምዕ። ካብ ሓቂ ዲና? ውጹኣት ሓራ ዲና?

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንስኻ በይንኻ ኣምላኽ ሓቂ ኢኻ ነቲ ዝለኣኽካዮ ሓቂ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስን ምፍላጥ ድማ፡ ምውጻእ ሓራን ምርካብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ክፈልጥ ስለ ዝረዳእካንን ሓራ ስለ ዘውጻእካንን ድማ ኤመስግነካ ኣለኹ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments