ነገር ኩሉ ንሰናይ እዩ! [Sunday 26th Feb 2023]

Posted on 2023-02-26 · 985 · 1 · 0

107 resources uploaded

ነቶም ንኣምላኽ ዜፍቅሩ፡ ከም ምኽሩውን እተጸውዑ ግና ኵሉ ንሰናዮም ከም ዚድግፎም፡ ንፈልጥ ኢና። ሮሜ.8:28

ሓደ እዋን ሓንቲ ከምዚ ትብል ብሂል ኣንቢበ: “ልሙጽን ትኽ ዝበለ መገድን ንፉዕ መራሒ መኪና: ህዱእ ባሕሪ ሓያል መርከበኛ: ጽሩይ ሰማይ ድማ ሓያል ፓይሎት ኣየፍርይን እዩ። ህይወት ብዘይ መኻልፍ ብርቱዓት ኣይገብረናን እዩ። ዘጋጥሙና ፈተናታት ንህይወትና ምቑር ወይ መሪር ይገብሮ። ዘጋጥሙና ብድሆታት ድማ ወይ የትርሩና ወይ ይሰብሩና። እቲ ምርጫ ናትና እዩ: ዕዉታት ወይስ ግዳያት ኢና ክንከውን እንደሊ?”

ኩሉ ሰብ ዕዉት ክኸውን እዩ ዝደሊ። ኣብዛ ዓለም ፈተና ብድሆ ይኹን መካልፍ ዘይምረጽ እኳ እንተኾነ: ብዘይብእኡ ክንበር ግና ሓሳባዊ ጥራይ እዩ። ከምዛ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዋ ግና ከጥፍኡና ዝኽእሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ዘበርትዑና’ውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ድማ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ: ከም ምኽሩውን እተጸውዑ ነገራቶም ኩሉ ንሰናይ ስለዝኾነ እምንቶና ኣብ ኣምላኽ ነጽንዕ።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንስኻ ዘይትፈልጦ ነገራት ኣብ ህይወተይ ኣይፍጸምን እዩ። ተረዲኤዮ ይኹን ከይተረዳእክዎ ንዝሓልቶም ብድሆታት ንስኻ ንሰናየይ ስለትቕይሮን ብዓወት ስለ ተሕልፈንን አመስግነካ ኣለኹ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments