ዘገርም ገርብ [Saturday 30th Sep 2023]

Posted on 2023-09-30 · 647 · 1 · 0

107 resources uploaded

ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ንምንቕቓሕ ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል። እብ.10:24

ትፈልጡዶ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ካሊፎርንያ ጥራይ ዝርከብ ቀይሕ-ጉንዲ (Redwood) ዝበሃል ገርብ ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ዓሌት ገረብ ምዃኑ? ቁመት ናይዚ ገረብ እዚ ክሳብ 100 ሜትሮ ዝበጽሕ ክኸውን ከሎ ሩግዱ ድማ ክሳብ 10 ሜትሮ ዝኣክል ይኸውን። ዕድመ ናይዚ ገረብ ድማ ክሳብ 3,000 ዓመት ከም ዝበጽሕ ተመራመርቲ ይሕብሩ። እዚ ክንድዚ ዝኣክል ኣዚዩ ግዙፍ ገረብ ጸኒዑ ደው ክብል ዑምቀትን ግዝፍን ሰራውሩ ከምቲ ዕቤቱ ክኸውን ኢኻ ትጽበዮ። እንተኾነ ግና ዕሙቀት ሰራውር ናይዚ ዓሌት ገረብ ክንዮ 3 ሜትሮ ዘይከይድ፣ ሩግዲ ናይ ሰራውሩ ድማ ኣስታት 30 ሰንቲሜተር ጥራይ እዩ። እዚ ክንድዚ ዝኣክል ገረብ ደኣ ብኸመይ እዩ ጸኒዑ ደው ዝብል?

እዚ ዓሌት ገረብ ንሓድሕዱ ተጸጋጊዑ እዩ ዝቦቁል። ስለዚ ድማ ንሰራውሩ ናብ ጎድኒ ብምስፋሕ ምስ ስረውር ናይቶም ኣብ ከባቢኡ ዝቦቁል ኣግራብ ይሓላልኾ እሞ ኩሎም እቶም ብሓባር ዝቦቖሉ ኣግራብ ተደጋጊፎም ደው ይብሉ። ንፋስ ይኹን ህቦብላ ድማ ኣየውድቖምን። ሓንቲ ገረብ ንበይና እንተ ቦቒላ ግና ሰራውራ ዕሙቀት ስለ ዘይብሉ ንፋስ መጺኡ የውድቓ። ከምቲ ዝግብኣ ንነዊሕ ዘመን ድማ ኣይትጸንሕን። እዚ ባህርያት ናይዚ ገረብ ነቲ ኣብ ንሓድሕድና ክህልወና ዘለዎ ዝምድና እዩ ኣዘኻኺሩኒ። ንሓድሕድና ተደጋጊፍና ኢና ጸኒዕና ደው እንብል እሞ ተቐራሪብና ንምድግጋፍ ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ብኣኻ ዝኾኑ ኣሕዋትን ኣሓትን ስለ ዝሃብካኒ ኤመስግነካ ኣልኹ። ኣብ ንሓድሕድና ሕብረት ንኽህልወናን ንሓድሕድና ንኽንደጋገፍን ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ንኻልኣት ክድግፍን ንርእሰይ ክድገፍን ኣብ ሕብረት ክጸንዕ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments