እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? [Sunday 29th Jan 2023]

Posted on 2023-01-29 · 1006 · 6 · 0

122 resources uploaded

...ንቓለይ ክተግሃሉን ከምዚፍጸም ክገብሮን እየ እሞ፡ ጽቡቕ ርኢኻ፡... ኤር.1:12

ብዙሓት ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም: ሓንቲ ስእሊ ኣላ ክልተ መልኽዕ ዘለዋ። ክትጥምታ እንከሎኻ ወይ ናይ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ገጽ ኢኻ ትርኢ ወይ ድማ ናይ ሓንቲ ምልክዕቲ ጎርዞን ገጽ ትርኢ። ንገለ ገለ ሰባት ነታ ሓንቲ ምስ ጠመቱ ነታ ካልኣይቲ ኸተርእዮም ዓቐብ እዩ ዝኾነካ። ኣብዛ ዓለም እንከሎና ድማ ከምኡ ንብዙሕ ነገራት ብዝተፈላለየ መገዲ ኢና እንርእዮ። እቲ ዝመለጸ ኣጣምታ ግና ንሰናይ ነገር ይኹን ንሕማቕ ነገር: ንራህዋ ይኹን ንፈተና ከምቲ ኣምላኽ ዝርእዮ ጌርካ ምጥማት እዩ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ እዋን መንእስይ ዳዊት ደሃይ ኣሕዋቱ ክፈልጥ ኣቡኡ ናብቲ ሰፈር ውግእ ለኣኾ(1ሳሙ.17:17-18)። ኣብኡ ድማ እቲ ጐልያድ ዝብሃል ፍሊስጤማዊ ንህዝቢ ኣምላኽ ከባጭው እንከሎ ሰምዖ። ንዕኡ ክዋግኦ ድማ ተንስኤ። ምኽንያቱ ካብቶም ኣብ ውግእ ተሰሊፎም ዝነበሩ ሰራዊት ንጐልያድ ኪዋግኦ ዝተልዓለ ስለ ዘይነበረ እዩ። ሰራዊት እስራኤልን መንእሰይ ዳዊትን ንጐልያድ ክጥምትዎ እንከለዉ ዝተፈላለየ ነገር ዝርእዩ ዝነበሩ እዩ ዝመስል። እቶም ሰራዊት “እዚስ ንክትስዕሮ ዘይክኣል ኣዝዩ ግዙፍ ሰብ እዩ!” ክብሉ እንከለዉ: መንእሰይ ዳዊት ግና “እዚስ ንኽትስሕቶ ዘይክኣል ኣዝዩ ግዙፍ ሰብ እዩ!” ዝበለ ይመስል። ከመይሲ መንእሰይ ዳዊት ምስኡ መን ከምዘሎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣጣምትኡ ብኣምላኽ እተቓነየ እዩ ኔሩ።

ንሕናኸ ንነገራትናን ኣብ ቅድሜና ንዘሎ መኻልፋትን ብኸምይ ኢና እንጥምቶም?

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንኹሉ ነገራት ከምቲ ንስኻ ጌርክ እትጥምቶ ገይረ ክጥምቶ የዒንተይ ክፈተለይ። ፈተና ምስ ዝገጥመኒ ድማ ንስኻ ምሳይ ከምዘሎኻ ተረዲኣኤ ብእምነት ክወጽእን ክዕወትን እየ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments