መዓልቲ ምስጋና (Thanksgiving Day) [Sunday 21st Nov 2021]

Posted on 2021-11-21 · 112 · 0 · 0

35 resources uploaded

እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ፡ ብዅሉ ኣመስግኑ። 1ተሰ.5:18

እዛ ሓሙስ እዚኣ (ራብዓይቲ ሓሙስ ናይ ወርሒ ሕዳር) ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ መዓልቲ ምስጋና (Thanksgiving Day) እዩ። መበቆል ናይዚ በዓል ዋላኳ ካብቶ ቀዳሞት ኣብ ኣሜሪካ ዝሰፈሩ ኢንግሊዛውያን ዝጅምር እንተኾነ፣ ንመጀመርታ እዋን "ምስጋናን ክብርን ነቲ ኣብ ሰማያን ዝነብር ርሕሩሕ ኣቦና" ብምባል ሃገራዊ በዓል መዓልቲ ምስጋና ክትኸውን ዝኣወጀ ፕረሲደንት ኣብርሃም ሊንኮን ብ1863 እዩ። እንተኾነ ግና ኣብዚ እዋን እቲ ዝበዝሔ ህዝቢ ኣሜሪካ በዚ ርድኢት የብዕሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ። ተረዲኡካ በዛ ዕለት እዚኣ ንኣምላኽ ምምስጋን ሰናይ እዩ። ግን ስለምንታይ ኢና ንእግዚኣብሄር ከነመስግኖ ዘሎና? መዓስን ብኸመይን ኢናኸ ነመስግኖ?

"እግዚኣብሄር ሰናይ እዩ፣ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፣ ኣመስግንዎ።" (መዝ.118:1) "...ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ አመስግንዎ...ብድምጺ መለኸት ኣመስግንዎ፣ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ፣ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ...ጭልጭል ብዚብል ጸናጽል ኣመስግንዎ፣ ብጥዑም ዝደሃዩ ጸናጽል አመስግንዎ።" (መዝ.150)

ነዚ ኣምላኽ እዚ ግና ኣብ ዓመት ሓንቲ ናይ ምስጋና መዓልቲ ብምእዋጅ ኣይኮንናን እነመስግኖ፣ ዕለት ዕለት እንበር። ጽቡቕ ነገር ስለዝረኸብና ጥራይ እውን ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ኩነታት እንበር። ትንፋስ ዘለዎ ዅሉ ንእግዚኣብሄር ኩሉ ጊዜ የመስግኖ።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ንስኻ ሰናይ ኢኻ፡ ምሕረትካ ድማ ንዘለኣለም እዩ ዝነብር። ኣታ ልዑል፡ ንግሆ ሳህልኻ፡ ለይቲውን እምነትካ ምውራይ፡ ዓሰርተ ኣውታር ብዘለዎ በገናን ብጭራን ብምውቃዕ መሰንቆን ምምስጋን፡ ንስምካ ድማ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ኣብ ዘመን ህይወተይ ከመስግነካ እዩ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments