ጸሎት ያዕቤጽ [Sunday 26th Mar 2023]

Posted on 2023-03-26 · 846 · 4 · 0

107 resources uploaded

ያዕቤጽ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል፡ ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ፡ ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ፡ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከም ዝድሕን እንት ትገብረኒ፡ ኢሉ ለመኖ። ኣምላኽ ከኣ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ። (1ዜና 4.10)

ብዛዕባ ያዕቤጽ ብዙሕ እኳ እንተ ዘይተጻሕፈ፡ ካብ ዘርኢ ይሁዳ ምዃኑ (1ዜና.4፡1) ኣዲኡ ድማ ብጻዕሪ ስለ ዝወለደቶ ያዕቤጽ ኢላ ከም ዝሰመየቶ (1ይዜና.4፡9) መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። እንታይ ዓይነት ጻዕሪ ምዃኑ እኳ እንተ ዘይፈለጥና፡ ካብቲ ንቡር ሕማም ሕርሲ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ክንርዳእ ንክእል። እዚ ድማ ሕማቕ ኣጀማምራ ህይወት ያዕቤ የርእየና። እንተኾነ ኣጀማምራኡ ብዘየገድስ ያዕቤጽ ዓቢ ናይ እምነት ጸሎት ጸልዩ ካብ ኣምላኽ መልሲ ዝረኸበ ሰብ እዩ።

ጸሎት ያዕቤጽ ኣርባዕተ ልማኖታት ዝሓዘት እያ።
ቀዳማይ፡ ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ - ክሳብ ክንደይ ኢና ካብ ኣምላኽ በረኸት ንጽበይ? ወይስ ነገራትና ባዕልና ክንባርኽ ኢና ንጽዕር?
ካልኣይ፡ ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ - ዶባትና እንታይ እዩ? ምድራዊ ትሕዝቶ ድዩ፡ ሃብቲ ድዩ፡ ናይ ስራሕ ዕድል ድዩ፡ ደገ ናይ ኣገልግሎት ድዩ? ነዚ ኾነ ነቲ ክንልምን ንኽእል ጥራይ ዘይኮንናስ ናይ ተስፋ ቓል እውን ኣሎና። (ማቴ.7፡7) ዶባትና ምስ ገፍሔ ግና ስዒቡ ንዝመጸና ሓላፍነት ብግቡእ ክንትግብሮ ይግብኣና።
ሳልሳይ፡ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን - ያዕቤጽ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኽቦ በረኸትን ምስፋሕ ዶባትን ብግቡእ ከመሓድር ዘኽእሎ ኢድ ኣምላኽ ምኻኑ ተረዲኡ ንኣምላኽ "ኢድካ ምሳይ እንተ ትኸውን" ብምባል ክጽልይ እንከሎ ንርኢ።
ራብዓይ፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከም ዝድሕን እንተ ትገብረኒ - ኣብዛ ምድሪ ብዙሕ ክፉእ ነገራትን ፈተናታትን ኣሎ። ብፍላይ ድማ ምስዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ጸሎት ተተሓሒዙ ዝመጽእ። ንርእስና ድማ ካብዚ ኩሉ ክፉእ ነገራትን ፈተናታትን ክንስውራ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ኩሉ ነገር ትውክልትና ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ።

በረኸት ኣምላኽ ትጸምእዶ? ዕዮ ኣምላኽ ክትዓዪዶ ትደሊ? ከም ያዕቤጽ ለምን ክትረክብ ኢኻ።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ስለቲ ኩሉ ሰናይ ውህበታትካ ኤመስግነካ ኣለኹ። ሕጂ ድማ ጐይታ ብርግጽ በረኸትካ እጸምእ ኣለኹ እሞ ባርኸኒ፡ ዶባተይ ከኣ ኣግፍሓለይ፡ ኢድካውን ምሳይ ትኹን፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ኣድሕነኒ ኣብ ፈተና ድማ ኣይተእትወኒ፡ ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments