መንነትና እንታይ’ዩ? [Sunday 10th Mar 2024]

Posted on 2024-03-10 · 553 · 2 · 2

122 resources uploaded

ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃን ዝጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ፡ ሕሩይ ወለዶ፡ ናይ መንግስቲ ኽህነት፡ ቅዱስ ህዝቢ፡ ጥሪት ኣምላኽ ዝዀንኩም ህዝቢ ኢኹም። 1ጴጥ.2:9

ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ‘መንነታዊ ቅልውላው’ ዝብሃል ነገር ዝውቱር እዩ። ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰባት መንነት ቅልውላው የጋጥሞም እሞ ኩሉ ኣንፈት ህይወቶም ይናወጽ። ዋላ’ኳ መንነትካ ምፍላጥ ቀሊል ነገር ኮይኑ እንተ ተሰምዓና፡ ኣብ ገለ ገለ እዋን ግን “ኣነ መን እየ?” ዝብል ሕቶ ብቐሊሉ ኣይምለስን እዩ። ሽዕኡ እዩ ድማ እቲ ቅልውላው ዘጋጥም። መንነትካ ብግቡእ ምፍላጥ ድማ “ኣነ መን እየ?” ንዝብል ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ “ዕላማ ምንባረይ እንታይ እዩ?” ንዝብል ሕቶ’ውን ይምልሰልና እዩ።

ብክርስቶስ ድሕነት ንዝረኸብና ሰባት’ውን ተመሳሳሊ መንነታዊ ቅልውላው የጋጥመና እዩ። ግቡእ መንነትና ብዘይምፍላጥ ድማ ኣንፈትና ከነጥፍእ፡ ትርጉም ምንባርና ክንዝንግዕ ከምኡ’ውን ግዳይ ናይ ጸላኢ ክንከውን ይገብረና። ቃል ኣምላኽ ግና ብዛዕባ መንነትና “እተሓሬና ወለዶ፡ ናይ ክህንነት መዓርግ ዘሎና፡ ብኣምላኽ እተቐደስና፡ ብዋጋ ዓዲጉ ዘጥረየና ህዝቢ” ምዃንና እዩ ይነግረና። እዚ ማንነት እዚ እተዋህበና ምኽንያት ድማ ደግነት ኣምላኽ ንምውራይ እዩ። ከመይሲ ንሱ ካብ ጸልማት (ሞት) ናብዘገርም ብርሃን (ህይወት) ዘውጽኣና ኣምላኽ ስለዝኾነ።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንስኻ ብጸጋኻ ስለ ዝሓረኻኒ፡ ብደም ወድኻ’ውንዓዲግካን ቀዲስካንከገልግለካ ብቑዕ ስለ ዝገበርካንን ኤመስግነካ ኣለኹ። ነዚ ሓድሽ መንነተይ ተረዲኤ ድማ እቲ ዝገበርካለይ ኩሉ ደግነት ንኻልኦት ከውሪ እየ። ብስም የሱስ ኣሜን!

2 comments

Amen. Egziabher Ybarkka Bruk Haw Ermias.

· 2021-07-04
Amen!!!ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃን ዝጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ፡ ሕሩይ ወለዶ፡ ናይ መንግስቲ ኽህነት፡ ቅዱስ ህዝቢ፡ ጥሪት ኣምላኽ ዝዀንኩም ህዝቢ ኢኹም። 1ጴጥ.2:9