ሓድሽ ጅማረ ኣብ ሓድሽ ዓመት [Sunday 1st Jan 2023]

Posted on 2023-01-01 · 761 · 1 · 2

74 resources uploaded

... እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኵሉ ሓድሽ ኰይኑ። 2ቈረ.5:17

ሓደ እኳ ንህይወቱ ከም እንደገና ብሓድሽ ጅማረ ከበግሳ ኣይክእልን እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓድሽ ነገር ብምጅማር ግና ሓድሽ ፍጻመ ክህልወካ ምግባር ይክእል እዩ። ስለዚ እዮም ድማ ሓያሎ ሰባት ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ነገር ንምጅማር መደባት ዝሕንጽጹ።

ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት እንታይ ክትገብር መደብ ኣውጺእካ ኣሎኻ? ከም ሰዓቢ ክርስቶስ ኣቲ እንኮ ክንምድቦ ዘሎና ነገር ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣዚና ናብ ክርስቶስ እናቐረብናን ብፍቕሩ እናተመላእናን ክንዓቢ: ንህይወትና ድማ ንዕኡ ክንውፍን ኣብ ረዲኤቱ ክንውከልን እዩ።

ዝሓለፈት ዓመት ብኸመይ ትግምግማ? እዛ ሓዳሽ ዓመት ብኸመይ ክትሓልፍ ትደሊ? መፈጸምታ ህይወትካኸ ከመይ ክኸውን ትደሊ? ናይ ሎሚ ተግባርካ ንናይ ጽባሕ ህይወትካ ይውስኖ እዩሞ ዝሓለፈ ይሕለፍ ሓዲግካ ንቕድሚት ብምምጥጣር ናብ ክርስቶስ ኣዚኻ ቕረብ: ምስኡ ዘሎካ ዝምድናን ዕርክነትን ኣኻዕብቶ። ንክርስቶስን ንሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መከራኡን ክትፈልጥ ጸዓት። ኣምላኽ ድማ መፈጸምታኻ ከጸብቖ እዩ።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ከምቲ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ንህይወተይ እውን ብሳህልኻ ከልላ። ነዛ ኣብ ህይወተይ ዝወሰኽካያ ሓዳስ ዓመት ድማ ናባኻ ብምቕራብን ንዓኻ ብምፍላጥን ክነብራ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

2 comments

ስለቲ ትግሃትኹም ብብዝሕ ተባረኹ

ሰላም ጸጋን ይብዛሓልኲም። ሰለ ትግሃትኲም ተወፋይነትኲም ፡ ሰለቲ ብጽሑፍን ብድምጽን እተቅሩብዋ፡ሃናጽን ማሃርን ሰኾነ፡ኲሉ ስራሕኲም። ኣምላኽ ዕጽፉ ገይሩ ይባርክዂም።