ቤት ኣምላኽ [Sunday 23rd Jul 2023]

Posted on 2023-07-23 · 623 · 0 · 0

122 resources uploaded

ዎ ጐይታ ሰራዊት፡ ማሕደራትካ ኽንደይ ባህ ዜብላ እየን። ነፍሰይ ንኣጸድ እግዚአብሄር ትናፍቖን ሃረር ትብሎን ኣላ፡...። ዑፍ እኳ ቤት ረኸበት፡ ለዃዅቶውን ጨጫዊታ እተንብረላ ቤት ረኸበት፡...። አብ ቤትካ ዚነብሩ ብጹኣን እዮም፡ ኵሉ ጊዜ ይውድሱኻ። መዝ.84:1-4

ንጉስ ዳዊት ናብ ቤት እግዚኣብሄር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ብምባል ንቤት ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ገሊጹ ኣሎ (መዝ.122:1)። ኣብዛ ጥቕሲ ድማ ብዛዕባ ጽባቐ ማሕደራት እግዚኣብሄር ክዛረብ ከሎ ነፍሱ ንኣጸድ እግዚኣብሄር ሃረር ከም እትብል ይነግር። ከመይሲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዝርከብ ነገር ኣርጊጹ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ነዚ ከብርህ ከሎ "ዑፍ እኳ ቤት ረኸበት፡ ለዃዂቶውን ጨጨውታ እተንብረላ ቤት ረኸበት" ይብል። ዑፍ እታ ሕስርቲ እንስሳ ብምዃና የሱስ እውን ኣብ ምስላ ክጥቀመላ ከሎ ኣብ ማቴ.10:29 ንነብብ ኢና። ለዃዂቶ ድማ ዕረፍቲ ዘይብላ እንስሳ እያ። እንበእርከስ ቤት ኣምላኽ ነቶም እተንዓቑን ዕረፍቲ ዘይብሎምን ከይተረፈ ዕረፍቲ እትህብ ቦታ እያ።

ክንደየኖት ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከሎና ንነገራትና ንኣምላኽ ኣሕሊፍካ ምሃብ ሓዲግና ባዕልና ጥራይ ክንቃለሶ ብምውሳን ዕረፍቲ ዝሰኣንና? ክንደየኖት ኢና ናብ ቤት ኣምላኽ ክንከይድ ከሎና ካብ ኣምላኽ ገለ ክንቅበል ከይተጸባበና ከም ልምዲ ጥራይ እንመላለስ? ክንደየኖት ኢናኸ ናብ ቤት ኣምላኽ ምኻድን ዘይምኻድን ለውጢ ከም ዘይብሉ ጌርና እንወስዶ? ቤት ኣምላኽ ኩሉ ጊዜ ቤት ኣምላኽ እዩ፡ ለውጢ ዘይርከበሉ ቦታ ኮይኑ ይስመዓና እንተሃልዩ እቲ ጸገም ኣባና ምህላዉ ኣይንዘንግዕ።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ኣብ ቤትካ ምንባር ንዓይ ሰናይ እዩ። ከመይሲ ኣብ ቤትካ ምጽንናዕ ኣሎ፡ ኣብ ቤትካ በረኸት ኣሎ፡ ኣብ ቤትካ ህይወት ኣሎ። ስለዚ ድማ ጐይታ ነፍሰይ ኩሉ ጊዜ ንመቕደስካ ክትናፍቕን ናባኻ ከተማዕድውን ክትረድኣ፡ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ድማ ናብ ቤትካ ክኸይድ ከለኹ ልበይ ብሓጎስ ክምላእ እጽሊ ኣለኹ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments