ማይ ህይወት [Sunday 16th Jul 2023]

Posted on 2023-07-16 · 951 · 2 · 0

122 resources uploaded

...ዝጸምኤ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ። ዮሃ.7:37

ሓደ እዋን ንሓደ ሓረስታይ ካብ እተን ዘለዋኦ ኣሽሓት ከብቲ ንምንታይ ከም ዘይጠፍእኦ ክሓትዎ ከለዉ፡ "ነቲ ዝወፍራሉ ማእለያ ዘይብሉ ጎልጎል ብጽኑዕ ሓጹር ዲኻ ከቢብካዮ?" በልዎ። ንሱ ክምልስ ከሎ፡ "ጽኑዕ ሓጹር ኣይኮነን ዘድልየካ፡ ማይ ዝሰትያሉ ዘይነጽፍ ዓቢ ሓጽቢ እንበር። ሓጹር ይኽልክል፡ ማይ ግን ህይወት ይህብ። እቲ ህይወት ዝህበን ማይ እንተ ኣዳሊኻለን ናብ ዘብልኦ የብለንን።" በሎም።

ዘገርም ብልሓት። ርግጽ እዩ ማይ ንኹሉ ፍጥረት ኣገዳሲ እዩ። ብዘይ ማይ ብህይወት ክትነብር ኣይከእልን እዩ። የሱስውን ንርእሱ ምስ ማይ ብምምስሳል ንሱ ማይ ህይወት ከምዝኾነ ተዛሪቡ ኣሎ። "በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን፥ ዝጸምኤ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ። ብኣይ ዚኣምን፡ እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ፡ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ኪውሕዝ እዩ።" (ዮሃ.7:37-38) ኣብ ዓለም ሓያሎ ንውሽጣዊ ጽምእና ከርውዩ ተስፋ ዝህቡና ነገራት ኣለዉ። እቲ ሓቀኛ ዕጋበት ዝህብ ግና እቲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ስለዚ ኣገልገልቲ፡ ንመጓሰና ብሓጹር ዘይኮነስ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ ማይ ህይወት ብምቕራብዶ ኣብ ቦትአን ከም ዝጸንዓ ንገብረን ኣሎና?

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ስለቲ ፍጹም ዕጋበት ዝህብ ክርስቶስ የሱስ ኤመስግነካ ኣለኹ። ኣብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ኣብኡ ህይወት ኣሎ። ስለዚ ድማ ንኻልኦት እቲ ማይ ህይወት ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ከካፍሎም ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments